O Białołęce

miesiąc:
Raport drogowy  17 września 2018

To wyjątkowy rok, bo obfitujący w budowę dróg w dzielnicy. Część inwestycji jest już na ukończeniu – pozostały drobne prace lub porządkowanie terenu. Budowy na kilku innych są mocno zaawansowane.

Najciekawsze artykuły
Warszawa dba o środowisko
Park Botewa a w nim ...
Przystąpienie do sporządzenia MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej
Piknik międzypokoleniowy „U Ćwiklińskiej i Ordonówny”
Teatr dla dużych i małych