Komunikaty prasowe

Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpoczyna działalność
19 lipca 2019
Od 4 lipca 2019 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie ul. Mehoffera 72/74 działa Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM). Jest przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

DDOM będzie opiekował się osobami niesamodzielnymi w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Z Dziennego Domu Opieki Medycznej korzystać mogą:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego a w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

W DDOM może przebywać 25 pacjentów. Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznejbędzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i może trwać od 30 do 120 dni.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie (dwa posiłki). Prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. Pobyt pacjenta i wszystkie świadczenia realizowane w Dziennym Domu Opieki Medycznej są bezpłatne.

Projekt utworzenia i działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury