Komunikaty prasowe

Sprostowanie do artykułu „Żenujący lustrzany pat na Odkrytej 1” z dnia 21 września br.
13 października 2011
W artykule „Żenujący lustrzany pat na Odkrytej 1” z dnia 21 września br., który ukazał się na lokalnym portalu podane są nieprawdziwe informacje nt. sytuacji prawnej działki przy ul. Odkrytej 1.

Działka przy ww. ulicy należy do firmy Terenix, a nie jak sugeruje autorka artykułu do Dzielnicy. Obowiązująca organizacja ruchu drogowego jest wynikiem nie wywiązania się firmy Terenix z zobowiązania podjętego przed wykonaniem przez Dzielnicę przebudowy ulicy Odkrytej.

Firma Terenix wystąpiła o podział działki, ale w obecnej chwili teren wciąż do niej należy. A tym samym wszelkie obowiązki związane z organizacją ruchu, oznakowaniem poziomym i pionowym drogi oraz ustawieniem lustra ciążą na prywatnej firmie.
Najciekawsze artykuły
Dwa nowe tereny rekreacyjne– Długorzeczna i Kupiecka
Ostatnie projekty z budżetu partycypacyjnego na finiszu
Otwieramy sezon na łyżwy i na futbol pod dachem
Zostań radnym w Białołęckiej Radzie Seniorów
BOK na jesień