O Białołęce

Raport drogowy
29 lipca 2020
Sieczna

Poprawi się komunikacja w rejonie osiedla Lewandów. Zakończyły się prace na ulicy Siecznej, na odcinku ok. 370 metrów, czyli od ulicy Głębockiej do pierwszych osiedli. Wybudowana została jezdnia o szerokości 6m, chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie nowej ulicy z oprawami LED. Dodatkowo doświetlona została ścieżka rowerowa oraz przejścia dla pieszych. Przebudowano rów melioracyjny i wybudowano na nim przepust umożliwiający budowę skrzyżowania z ulicą Geometryczną. Ponadto zbudowano dodatkowe 3 przepusty na zjazdach do przyległych działek. Roboty były prowadzone w koordynacji z budową kanału sanitarnego oraz wodociągu realizowanego przez wykonawcę MPWiK.

5KDD

Wygodnie jeździ się ulicą Berensona na odcinku od granicy m.st. Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Oknickiej. Na długości ok. 420 m powstała jezdnia o nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem. Przebudowane zostały również istniejące zjazdy na posesje. Na chwilę obecną nowy fragment ulicy nie jest oświetlony, ale podczas prac ułożone zostały rury osłonowe pod kable energetyczne dla oświetlenia drogi. Możliwość wykonania oświetlenia uzależniona jest od budowy kolejnego odcinka Berensona, od skrzyżowania z ulicą Oknicką w kierunku granicy Warszawy. Brakujący odcinek ma być realizowany przez podmiot zewnętrzny, który oprócz drogi ma zbudować sieć elektroenergetyczną, niezbędną od zasilania latarni na wykonanym przez dzielnicę odcinku drogi.

Magiczna

Ruszyła przebudowa jezdni ul. Magicznej. W ramach prowadzonych prac wymieniona zostanie nawierzchnia tak, aby dostosować ulicę do większego niż obecnie obciążenia. Prace będą odbywały się etapami: poszczególne odcinki drogi, w kierunku ulicy Głębockiej, będą prowadzone w wygrodzeniu, po całej szerokości jezdni. Zapewniony jednak będzie dojazd do wszystkich zjazdów. Magiczna na całej długości będzie zamknięta dopiero na finiszu wszystkich prac, gdy wykonawca będzie układał warstwę ścieralną. Ten etap został zaplanowany na dni wolne od pracy. Objazd poprowadzony będzie przez ul. Głębocką – Jesiennych Liści i ul. Skarbka z Gór. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą z utrudnieniami należy się liczyć do końca sierpnia.

Grzymalitów

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego na Grzymalitów, na odcinku od ulicy Odkrytej do końca zabudowy jednorodzinnej. Zbudowano linię kablową niskiego napięcia nn do zasilenia oświetlenia latarni. Zamontowanych zostało również 14 słupów z oprawami LED-owymi. Technologia LED-owa to już standard, który pozwoli efektywniej oświetlić ulicę i zmniejszyć zużycie energii, a to przełoży się bezpośrednio na oszczędności w kasie miasta.

Berensona

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Berensona. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od wykonawcy robót, prace związane z tym etapem potrwają do 17 lipca. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na ulicy, między numerami 13 i 17A, podobnie jak w poprzednich etapach, wyłączony zostanie jeden pas jezdni, a ruch będzie odbywał się wahadłowo - kierowany sygnalizacją świetlną. Dodatkowo wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie ulicy Berensona z ulicą Skarbka z Gór. Harmonogram prac oraz jego realizacja, uzależniona jest w dużej mierze od aktualnych warunków pogodowych, które są w związku z występującymi anomaliami atmosferycznymi trudne do przewidzenia.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury