O Białołęce

Kolejne ulice zyskają doświetlone przejścia dla pieszych
4 maja 2020
Do przetargu na doświetlenie przejść dla pieszych zgłosiło się siedmiu oferentów. Aż sześć złożonych ofert mieści się w założeniach cenowych dla tego zadania. Trwa badanie ofert, ale jesteśmy dobrej myśli jeśli chodzi o realizację przedsięwzięcia. Specjalną zgodę na wykonanie inwestycji - wymaganą w dobie koniecznych oszczędności związanych z epidemią - otrzymaliśmy już od Prezydenta m.st. Warszawy.

Przejścia zostaną wyposażone w dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe. Oprawy, które montowane będą na niższych słupach, kierować będą światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy podczas przechodzenia przez jezdnię będzie doświetlany z boku, co poprawi jego widoczność dla kierujących pojazdami. Dodatkowo aby zmniejszyć zużycie prądu, zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe typu LED.

W przetargu wskazanych zostało 21 przejść: Milenijna – 4 przejścia, Sprawna – 4 przejścia, Mikołaja Trąby – 1 przejście, Aluzyjna – 5 przejść, Krzyżówki – 1 przejście, Mochtyńska – 1 przejście, Ostródzka – 1 przejście, Juranda ze Spychowa – 1 przejście, Skarbka z Gór – 3 przejścia.

Uzyskane oszczędności finansowe po wyłonieniu Wykonawcy, wykorzystane zostaną na budowę kolejnych doświetleń przejść dla pieszych. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj i potrwa do końca listopada 2020.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury