O Białołęce

Raport drogowy
19 marca 2020
Krzyżówki

17 lutego ruszyły roboty na ul. Krzyżówki na osiedlu Riviera Park. W ramach robót zostanie wykonana nowa jezdnia od istniejącej nawierzchni ul. Krzyżówki w kierunku ul. Płochocińskiej z włączeniem do wybudowanego fragmentu ul. Krzyżówki wzdłuż placu zabaw osiedla Riviera Park. Zostanie wykonane też skrzyżowanie tej ulicy z drogą łączącą do ul. Łopianowej. Na tym odcinku zostanie także wybudowane oświetlenie uliczne, chodniki oraz przejście dla pieszych z azylem w rejonie skrzyżowania ul. Krzyżówki z drogą łączącą ul. Łopianową, prowadzące z osiedla na tereny Kanału Żerańskiego. Na istniejącym fragmencie ul. Krzyżówki w rejonie robót zostaną zamontowane także progi zwalniające wyspowe. Inwestycja będzie wymagała także przesadzenia kolidującego z przebiegiem nowej drogi drzewa. Wszystkie prace będą realizowane przez inwestora prywatnego. Mają się zakończyć do końca kwietnia 2020 r.

Doświetlanie przejść dla pieszych

Aby poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu, Urząd Dzielnicy Białołęka wkrótce ogłosi przetarg na doświetlenie przejść dla pieszych w 2020 roku. W pierwszej kolejności do doświetlenia wskazanych zostało 21 przejść.

Przejścia zostaną wyposażone w dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe. Oprawy, które montowane będą na niższych słupach, kierować będą światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Oznacza to, że pieszy podczas przechodzenia przez jezdnię będzie doświetlany z boku, co poprawi jego widoczność dla kierujących pojazdami. Dodatkowo, aby zmniejszyć zużycie prądu, zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe typu LED.

W przypadku uzyskania oszczędności po przetargu, wskazane zostaną kolejne lokalizacje z utworzonej listy doświetleń.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj i potrwa do końca listopada 2020.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury