O Białołęce

Inwestycje drogowe
26 września 2019
Zdziarska

W wakacje przebudowana została ulica Zdziarska na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby. Zdziarska na tym odcinku została poszerzona i ma teraz 6 metrów szerokości. W ramach prac zbudowana została zatoka przystankowa w rejonie skrzyżowania z ul. Chudoby oraz wyznaczono przystanek autobusowy w rejonie skrzyżowania z ulicą Ruskowy Bród. Dzięki poszerzeniu i budowie peronów przystankowych możliwe było wprowadzenie komunikacji miejskiej na ulicę Zdziarską do wybudowanej pętli autobusowej Augustówka w ulicy Chudoby. Zmieniony został również promień łuku skrzyżowania Zdziarskiej i Ruskowego Brodu z myślą o możliwości wprowadzenia w przyszłości ruchu autobusowego na tej relacji. Wybudowane zostały również dwie wyspy asymetryczne, esujące przebieg jezdni ul. Zdziarskiej. Wymuszą one spowolnienie ruchu i poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi. W ramach zadania przebudowane zostały też istniejące zjazdy na posesje.

Projektowana 5KD

Rozpoczęły się prace przy budowie ul. Berensona od granicy m.st. Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Oknickiej (ok. 420 m). Wykonawca zbuduje jezdnię z nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem i jednostronnym chodnikiem. Przebudowane będą również istniejące zjazdy na posesje. Jeśli wszystko pojedzie zgodnie z planem to prace zakończą się do 30 kwietnia 2020 roku.

Skarbka z Gór

W sierpniu dzielnica otrzymała decyzję pozwalającą na poszerzenie odcinka chodnika w ul. Skarbka z Gór na wysokości posesji nr 118. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin budowy to koniec bieżącego roku.

Ścieżka rowerowa Hemara

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakończyła się budowa ścieżki pieszo–rowerowej łączącej nowo wybudowaną szkołę przy ulicy Hemara 15 z placówką przy ulicy Ostródzkiej. Ścieżka cieszy się wśród uczniów dużym wzięciem!

Budowa chodników

Z początkiem października rozpocznie się budowa chodników w ulicy Waligóry i Wałuszewskiej. Obie inwestycje powstaną w ramach realizacji zwycięskich pomysłów z V edycji budżetu partycypacyjnego. W ulicy Waligóry (od zjazdu na drogę wewnętrzną w rejonie skrzyżowania z ulicą Morwową do ul. Perkusyjnej) powstanie 1,5-metrowej szerokości chodnik, po zachodniej stronie ulicy w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły. Ponadto, projekt zakłada powstanie zjazdów do posesji i istniejących dróg wewnętrznych. Natomiast w ul. Wałuszewskiej, na odcinku od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów, dzielnica wybuduje ciąg pieszy realizując projekt Bezpieczny spacer!. Chodnik będzie miał zmienną szerokość od 1,5 do 2 metrów i będzie zlokalizowany po południowej stronie ul. Wałuszewskiej. Przebieg obu chodników będzie wyznaczony tak, aby uwzględniał istniejący drzewostan. Dzięki temu żadnego z drzew nie trzeba będzie wycinać.

Oświetlenie ulicy Grzymalitów

Trwa postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia ul. Grzymalitów. Na odcinku od ul. Odkrytej w kierunku ul. Światowida stanie 14 latarni. Na uwagę zasługuje fakt, że to mieszkańcy skupieni wokół Społecznego Komitetu Projektu Oświetlenia ul. Grzymalitów przekazali gotowy projekt na rzecz Urzędu Dzielnicy, który sfinansuje budowę. Dzięki tej współpracy zwiększy się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Najciekawsze artykuły
Deklaracje dotyczące gospodarowania odpadami złożysz zdalnie
Będą nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych
#Niezostawiamczytelnika
Inwestycje mimo koniecznych oszczędności
Warszawa wspiera przedsiębiorców