O Białołęce

Zagospodarowania Starych Świdrów – koncepcja gotowa
19 lipca 2019
W przyszłości na terenie Starych Świdrów powstanie osiedle kompletne. Ma się w nim znaleźć wszystko, co jest potrzebne, by wygodnie żyć, pracować i wypoczywać.

Koncepcja obejmuje obszar na zachód od ulicy Myśliborskiej, ograniczony Trasą Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie i Portem Żerańskim. Stworzony dokument jest efektem kilkumiesięcznej pracy planistów, którzy pytali różne grupy społeczne z naszej dzielnicy, jakie nadzieje wiążą z zagospodarowaniem tego terenu. Urządzenie Starych Świdrów ma spełniać potrzeby nie tylko przyszłych mieszkańców tego obszaru, ale również obecnych mieszkańców Piekiełka.

Głównym założeniem jest stworzenie wielofunkcyjnego osiedla z pełnym zapleczem społecznym (szkoły, przychodnie), usługowym oraz biurowym (miejsca pracy). Na całym terenie nie zabraknie terenów zieleni i rekreacji. Nowe osiedla mieszkaniowe mają tworzyć zwarte kolonie, oddzielone od siebie terenami zielonymi. Najważniejsze usługi publiczne i komercyjne zostaną zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ulic i parków. Partery budynków wzdłuż ulic są preferowaną lokalizacją dla usług. W rejonie ulicy Świderskiej zaplanowano zabudowę biurową w której docelowo znajdzie zatrudnienie 13,5 tys. ludzi. Ponadto, biurowce będą ekranem chroniącym osiedla mieszkaniowe od hałasu generowanego przez bliskość trasy mostowej. Na terenie Starych Świdrów przewidziano 4 parki (Piekiełko, Fabryczny, Centralny i nad Wisłą). Na terenie największego parku położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki zaplanowano ośrodek sportu z zespołem boisk i zupełną nowość w naszej dzielnicy, czyli boisko do baseballa. Każdy kwartał zabudowy ma mieć zapewniony zielony dziedziniec do wypoczynku mieszkańców. Koncepcja obejmuje przebudowę ulicy Myśliborskiej, która nabierze miejskiego charakteru. Zaleceniem planistów jest obsługa komunikacyjna obszaru poprzez nową linię tramwajową łączącą Tarchomin z Żeraniem.

Wytyczne koncepcji zagospodarowania Starych Świdrów zostaną uwzględnione w uchwalanym studium zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Realizacja zabudowy przedmiotowego terenu będzie rozłożona na kilkanaście lat.

Najciekawsze artykuły
Deklaracje dotyczące gospodarowania odpadami złożysz zdalnie
Będą nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych
#Niezostawiamczytelnika
Inwestycje mimo koniecznych oszczędności
Warszawa wspiera przedsiębiorców