O Białołęce

Ulica Sieczna – jest przetarg na budowę
3 lipca 2019
Pięć firm zgłosiło się w przetargu na budowę ulicy Siecznej na odcinku o długości ok. 370 metrów, od projektowanego ronda w ulicy Głębockiej w kierunku Marek tj. do dz. ew. nr 43/8 z obrębu 4-16-34 w Dzielnicy Białołęka w Warszawie. Trwa sprawdzanie złożonych ofert. Najtańsza wynosi 2,2 mln zł, najdroższa – 3,7 mln zł. Dzielnica zamierzała przeznaczyć na ten cel 3,3 mln zł. Inwestycja będzie polegała na budowie jezdni o długości ok. 370 m, szerokości 6,0 m z chodnikiem i ścieżką rowerową, budowie oświetlenia, przebudowie rowu i budowie przepustu drogowego DN 800 w koordynacji z budową kanału sanitarnego oraz wodociągu. Prace drogowe będą prowadzone po realizacji robót wodno-kanalizacyjnych przez wykonawcę wybranego przez MPWiK. Termin wykonania prac drogowych upływa 30 czerwca 2020 r.
Najciekawsze artykuły
Nowe szkoły na Białołęce
Inwestycje drogowe
Autobusy po uruchomieniu metra
Budżet obywatelski – wybierz, co chcesz
BOK na nowy rok (szkolny)