O Białołęce

Zostań radnym w Białołęckiej Radzie Seniorów
29 listopada 2018
Białołęcka Rada Seniorów to organ doradczy i konsultacyjny w Dzielnicy. Radni mają możliwość brania udziału w posiedzeniach komisji i mogą mieć realny wpływ na sytuację osób starszych w lokalnym środowisku.

Rada Seniorów pierwszej kadencji przyczyniła się przede wszystkim do rozpoczęcia budowy domu dziennego pobytu na Białołęce. Oprócz tego, Radni doprowadzili do cyklicznej organizacji Senioraliów, które w tym roku miały charakter pikniku międzypokoleniowego oraz spotkań świątecznych integrujących środowisko, często samotnych, seniorów z domów pomocy społecznej, młodzieży oraz władz dzielnicy.

Białołęcka Rada Seniorów działa już prawie trzy lata, co oznacza, że jej pierwsza kadencja niedługo się zakończy. Kilkuetapowy proces wyborów do kolejnej kadencji rozpoczął się w połowie listopada. Rada Seniorów składa się z 11 osób, w tym:

  • czterech przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy,
  • trzech przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego,
  • dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Dzielnicy,
  • dwóch przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Dzielnicy.

Spotkania dotyczące wyborów

Osoby zainteresowane wyborami i kandydowaniem do Rady zapraszamy na spotkania z pracownikami Urzędu Dzielnicy, podczas których zostanie przedstawiony charakter pracy Rady Seniorów i harmonogram wyborów. Będzie także można otrzymać formularz zgłoszeniowy i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania Rady czy też kandydowania do niej. Spotkanie odbędzie się 22 listopada, godz. 10.15 w Centrum Aktywności Lokalnej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Porajów 14.

Przedstawiciele mieszkańców

Zgłaszanie kandydatów spośród mieszkańców rozpoczęło się 13 listopada, a zakończy się 30 listopada. Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił jako radni, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać podpisy 15 osób popierających kandydaturę, a następnie złożyć dokumenty w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197, w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Oczywiście podczas spotkania chętnie pomożemy Państwu wypełnić niezbędne dokumenty oraz odpowiemy na wszystkie pytania. W sytuacji zgłoszenia więcej niż 4 osób spośród mieszkańców Burmistrz organizuje spotkanie wyborcze, podczas którego kandydaci będą mieli możliwość zaprezentowania się wyborcom.

Głosowanie

Od 13 do 27 grudnia wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia będą mieli możliwość zagłosowania i wybrania swoich przedstawicieli w Radzie Seniorów. Kartę wyborczą będzie można złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 lub wysłać drogą pocztową. Białołęcka Rada Seniorów działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dlatego zachęcamy wszystkie aktywne osoby, które ukończyły 60. rok życia do zaangażowania się w działania na rzecz osób starszych na Białołęce. Działalność w Radzie ma charakter społeczny, a jej kadencja trwa 3 lata.

Masz pytania?

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Dzielnicy Białołęka w zakładce Wybory do Białołęckiej Rady Seniorów. W przypadku dodatkowych pytań można bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem Urzędu telefonicznie pod numerem: 22 44 38 204 lub mailowo: bialoleka.redakcja@um.warszawa.pl.

Najciekawsze artykuły
Nowe zasady programu RODZINA 500+
Nowy most na rzece Długiej otwarty
Nowy ciąg pieszo-rowerowy
Kultura uliczna
W BOK pachnie latem