O Białołęce

Park Botewa a w nim ...
17 września 2018
Na przełomie września i października rozpoczną się długo wyczekiwane przez mieszkańców konsultacje społeczne na zagospodarowanie Parku Botewa.

Dziko zarośnięty skwer pomiędzy ulicami: Botewa, Ćmielowską, Myśliborską i Światowida zyska nowy wygląd zgodny z propozycjami mieszkańców.

Na początek zaprezentujemy wstępną koncepcję utworzoną na podstawie wniosków ze spotkania, które odbyło się wiosną tego roku.

Podczas spacerów badawczych, warsztatu oraz w trakcie zbierania opinii, mieszkańcy będą mogli zaproponować swoje pomysły na zagospodarowanie terenu.

Konsultacje społeczne będą trwały pomiędzy 1 a 21 października br. Po 1. października zostaną zorganizowane spacery badawcze w miejscu nowo tworzonego parku oraz panel warsztatowy – dokładne daty oraz miejsca spotkań zostaną podane na stronie www.bialoleka.waw.pl (zakładka „Konsultacje społeczne”) oraz na profilu facebook’owym Dzielnica Białołęka.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci