O Białołęce

Raport drogowy
17 września 2018
To wyjątkowy rok, bo obfitujący w budowę dróg w dzielnicy. Część inwestycji jest już na ukończeniu – pozostały drobne prace lub porządkowanie terenu. Budowy na kilku innych są mocno zaawansowane.

Chudoby

Wykonawca prowadzący budowę ulicy wykonał już część robót ziemnych, przestawił słupy telefoniczne i ustawił krawężnik z jednej strony ulicy. Na ukończeniu jest również budowa wodociągu.

Poręby

Urząd czeka na decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dotyczącą budowy ulicy. Wykonawca został już wyłoniony w przetargu i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze prace powinny rozpocząć się we wrześniu.

Zyndrama z Maszkowic

Dobiegają końca prace przy budowie ulicy. Jezdnia ma już nawierzchnię asfaltową, ale wykonawca musi jeszcze dokończyć roboty brukarskie, uformować niektóre pobocza, zasiać trawę, uporządkować teren oraz wprowadzić stałą organizację ruchu.

Hemara i ul. Projektowana 2KDD

Również ta inwestycja jest na ukończeniu. Pozostały jeszcze tylko drobne prace i uporządkowanie terenu budowy.

Projektowana 14KL (odc. Berensona – Ostródzka)

Zostało przebudowane skrzyżowanie ul. Berensona z ul. Projektowaną 14KL. Na nowym odcinku drogi jest już chodnik, a na jezdni została ułożona jedna warstwa asfaltu.

Dojazdowa do Orneckiej

Zakończyła się budowa drogi dojazdowej od ul. Orneckiej oraz rozbudowa skrzyżowania ulicy Orneckiej z tą drogą. W ramach inwestycji powstała jezdnia o długości ok. 50 m z nawierzchni betonowej, z jednostronnym chodnikiem oraz oświetleniem.

Zdziarska

Podczas ostatnich prac drogowcy wykonali część robót kanalizacji deszczowej, część docelowego układu chodników i trzy zatoki autobusowe. Udało się również wykonać rondo i odcinki drogi łączące je z nową nawierzchnią w stronę ulic Kąty Grodziskie i Ostródzkiej. Połączono też nową nawierzchnię ze starą tzw. przewiązką przed istniejącym mostkiem.

Geometryczna

Zakończyły się prace przy budowie II etapu ulicy. Kierowcy zyskali oświetloną jezdnię z nawierzchni bitumicznej o długości ok. 226 m, a piesi mogą poruszać się po jednostronnym chodniku.

Astrowa

Ulica czeka jeszcze na ułożenie ostatniej warstwy – ścieralnej, malowanie pasów i prace porządkowe.

Tapetowa

Ulica jest już przejezdna po ułożeniu nowej nawierzchni. Ustawiane jeszcze będą latarnie z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi LED wzdłuż zachodniej strony ulicy.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci