O Białołęce

Park Żerański jaki ma być?
20 lipca 2018
Tylko do 30 lipca można wypełnić internetową ankietę dotyczącą charakteru i funkcji przyszłego Parku Żerańskiego. Każdy głos jest cenny, a opinie można wysyłać na: asak@gmail. com. Zebrane w ten sposób pomysły i wytyczne ułatwią prace projektantom startującym w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie tego 14-hektarowego terenu nad Kanałem Żerańskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten jest przeznaczony między innymi na tereny zieleni urządzonej. Są oczywiście pewne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, które wynikają z konieczności utworzenia strefy kontrolowanej, biegnącej po obu stronach gazociągu. Kwestia ta jest jednak cały czas uzgadniana z inwestorem i zarządcami terenu.

W ramach przygotowań do konkursu zostanie także wykonana inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza. Konkurs jest realizacyjny co oznacza, że przygotowane koncepcje będą gotowe do wdrożenia. Co ważne konkurs jak i cały proces projektowy ma się odbywać równolegle z budową gazociągu, tak aby po zakończeniu jego budowy można było od razu przystąpić do realizacji Parku Żerańskiego.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci