O Białołęce

Park Żerański jaki ma być?
20 lipca 2018
Tylko do 30 lipca można wypełnić internetową ankietę dotyczącą charakteru i funkcji przyszłego Parku Żerańskiego. Każdy głos jest cenny, a opinie można wysyłać na: asak@gmail. com. Zebrane w ten sposób pomysły i wytyczne ułatwią prace projektantom startującym w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie tego 14-hektarowego terenu nad Kanałem Żerańskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten jest przeznaczony między innymi na tereny zieleni urządzonej. Są oczywiście pewne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, które wynikają z konieczności utworzenia strefy kontrolowanej, biegnącej po obu stronach gazociągu. Kwestia ta jest jednak cały czas uzgadniana z inwestorem i zarządcami terenu.

W ramach przygotowań do konkursu zostanie także wykonana inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza. Konkurs jest realizacyjny co oznacza, że przygotowane koncepcje będą gotowe do wdrożenia. Co ważne konkurs jak i cały proces projektowy ma się odbywać równolegle z budową gazociągu, tak aby po zakończeniu jego budowy można było od razu przystąpić do realizacji Parku Żerańskiego.

Najciekawsze artykuły
Warszawa dba o środowisko
Park Botewa a w nim ...
Przystąpienie do sporządzenia MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej
Piknik międzypokoleniowy „U Ćwiklińskiej i Ordonówny”
Teatr dla dużych i małych