O Białołęce

Testowo nowe godziny otwarcia urzędu: poniedziałki i czwartki do 19.00!
11 maja 2018
Białołęka jako jedyna warszawska dzielnica uruchamia pilotażowy projekt wydłużenia godzin pracy urzędu. Do 30 czerwca w każdy poniedziałek i czwartek (z wyjątkiem 31 maja – Boże Ciało) urząd przy ul. Modlińskiej 197 będzie czynny przez 11 godzin, czyli od 8.00 do 19.00. Praca w pozostałe dni pozostaje bez zmian, czyli: 8.00 – 16.00.

W poniedziałki i czwartki do godz. 19.00 będzie można załatwić wszystkie sprawy, które standardowo obsługuje Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) czyli: architektury, geodezji, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, infrastruktury, podatków i opłat lokalnych, oświaty, kultury, spraw społecznych, karty warszawiaka, karty dużej rodziny i gospodarki odpadami. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (DBAiSO) będzie obsługiwała mieszkańców w zakresie: rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz meldunków i dowodów osobistych. Wyjątkiem będą sprawy z zakresu działalności gospodarczej – te bez zmian będą przyjmowane w urzędzie przy ul. Marywilskiej 44 w poniedziałki do godz. 18.00, od wtorku do piątku do godz. 16.00.

Pilotaż rusza na Białołęce w odpowiedzi na sygnały, że potrzebny jest dodatkowy - oprócz poniedziałku - dzień z popołudniowymi godzinami pracy urzędu. Jeśli projekt sprawdzi się i popołudniowy czas na załatwianie spraw w urzędzie będzie się cieszył zainteresowaniem mieszkańców to najprawdopodobniej nowe godziny otwarcia po wakacjach zostaną wprowadzone na stałe we wszystkich warszawskich dzielnicach.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci