O Białołęce

Jest białołęcki program utwardzania dróg gruntowych
12 kwietnia 2018
Tylko w 2017 roku do białołęckiego ratusza wpłynęły wnioski o pozwolenie na budowę 270 budynków, w których znajdzie się blisko 1,7 tys. nowych mieszkań. To oznacza powstanie kilku kolejnych dróg. A już dziś nadążenie za budową istniejących to ogromne wyzwanie dla tak dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. Aby poprawić stan infrastruktury drogowej Białołęki władze Dzielnicy stworzyły własny program utwardzania dróg gruntowych. Jest on wzorowany na miejskim programie poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w ramach którego w ubiegłym roku utwardzono 5 ulic (Pszeniczna, Fortel -pierwsza część, Karnicka, Semaforowa od Karnickiej i Myśliwska). Rada Warszawy przyznała na realizację białołęckiego programu w tym roku 4,14 mln zł. Środki te pozwolą na utwardzenie ok. 7 dróg (w zależności od długości). Obecnie trwa analiza ulic pod kątem możliwości wpisania ich do programu, bo muszą spełnić kilka warunków, m.in. grunty pod nimi muszą należeć do m.st. Warszawy i w najbliższym czasie w ulicach tych nie mogą być realizowane nowe inwestycje, które mogłyby zniszczyć utwardzenie. W ramach tego programu jezdnie wybranych dróg zostaną utwardzone i zyskają asfalt, by w stosunkowy krótkim czasie usprawnić ruch samochodowy. Sukcesywnie będą też likwidowane zastoiska wody powstające na drogach już utwardzonych poprzez udrożnienie systemu odprowadzania wód, a gdzie to konieczne, poprzez budowę fragmentów nowego systemu odwodnienia.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo dzieci, w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych wykonane zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych z aktywnymi punktami odblaskowymi. Na istniejących już przejściach zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie typu LED. Zgodnie z polityką bezpieczeństwa oświetlenie rtęciowe będzie sukcesywnie wymieniane na nowoczesne, ekologiczne oprawy ledowe. Dodatkowe środki przyznane w ramach programu pozwolą także na poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym poprzez dodatkowe oznakowanie poziome specjalną farbą odblaskową.

Przyznane środki to kropla w morzu potrzeb, ale tak zintensyfikowane działania w zakresie modernizacji i utrzymania dróg to przełom w dzielnicy. Realizacja wskazanych w programie zadań znacznie poprawi komfort życia mieszkańców oraz podniesienie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników zarówno ruchu pieszego, jak i samochodowego. Program jest rozpisany na lata 2018-2021. Łączny koszt nowopowstałego programu to 12,77 mln zł.

Najciekawsze artykuły
Zielone ulice Białołęki
Drogi w budowie
Teren sportowo-rekreacyjny przy Długorzecznej– coraz bliżej
Oratorium jakubowe na 500-lecie
Cyrkowe lato