O Białołęce

Młodzieżowa Nagroda Obywatelska Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
20 marca 2018
To pierwszy taki projekt w Polsce. Impulsem dla niego jest mała aktywność społeczna młodzieży. Młodzi radni przez kilka miesięcy analizowali badania dotyczące aktywności obywatelskiej młodzieży i powodów nikłego zaangażowania w życie społeczne. Wniosek - brak motywacji do działania i brak korzyści ze społecznego działania.

Młodzieżowa Nagroda Obywatelska ma na celu promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Ma też otwierać struktury samorządu lokalnego dla młodzieży, a tym samym zachęcać do uczestnictwa w życiu społecznym. Zdaniem Młodzieżowej Rady jest ona szansą na rozbudzenie świadomości obywatelskiej młodzieży i pomoże budować kapitał społeczny. Młodzieżowa Nagroda Obywatelska będzie przyznawana najbardziej aktywnym młodym obywatelom w wieku 13-26 lat, działającym na rzecz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w kategoriach: Młody Wolontariusz, Młody Działacz Społeczny, Młody Samorządowiec. Nominowani oraz laureaci w pierwszych dwóch kategoriach będą wybierani przez kapitułę konkursu, natomiast nagrodę w kategorii Młody Samorządowiec przyzna Burmistrz Dzielnicy Białołęka. Ponadto we wszystkich kategoriach przyznawana będzie również Nagroda Publiczności poprzez głosowanie internetowe.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 19 maja o godz. 18.00 podczas Uroczystej Gali z okazji X-lecia MRDB, w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Głębockiej 66. Gala ma charakter zamknięty. Więcej informacji o projekcie oraz szczegółowy harmonogram dostępny będzie na portalu społecznościowym MRDB na Facebooku. Organizatorem przedsięwzięcia jest młodzieżowa rada naszej dzielnicy.

Bartosz Dąbrowa
Przewodniczący Młodzieżowej
Rady Dzielnicy Białołęka

Najciekawsze artykuły
Warszawa dba o środowisko
Park Botewa a w nim ...
Przystąpienie do sporządzenia MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej
Piknik międzypokoleniowy „U Ćwiklińskiej i Ordonówny”
Teatr dla dużych i małych