Polecane artykuły

Po wakacjach dwie nowe szkoły - liceum i podstawówka. Trwają zapisy!
18 czerwca 2020

Pierwsze liceum na Zielonej Białołęce

1 września w budynku przy ul. Ostródzkiej 175 wystartuje CLXV Liceum Ogólnokształcące. Elektroniczna rekrutacja, w ramach naboru do wszystkich szkół ponadpodstawowych, ruszyła 15 czerwca.

Drugie białołęckie liceum będzie oferowało trzy profilowane oddziały: matematyczno-informatyczno-geograficzny, matematyczno-biologiczno-chemiczny oraz humanistyczny tj. polonistyczno-historyczno-językowy (j.angielski). Obowiązkowym językiem obcym będzie angielski, drugim – do wyboru: hiszpański lub niemiecki.

- Zachęcam młodych białołęczan do wyboru tejplacówki. Z pewnością będą mogli liczyć na kameralną szkołę z indywidualnym podejściem do każdego ucznia. Atutem liceum będzie też kreatywna kadra pedagogiczna i możliwość udziału w programach międzynarodowych np. Erasmus+, Destination Imagination – mówi Izabela Ziątek, zastępca burmistrza Białołęki, odpowiedzialna w dzielnicy m.in. za oświatę.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Pełen Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie http://edukacja.warszawa.pl/ Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły podstawowej nr 368 ul. Ostródzka 175. e-mail: sekretariat@sp368.edu.pl; tel.: 22 743-00-75 wew. 101, 22 741-60-45.

Przez epidemię, decyzją MEN unieważnione zostały wszystkie konkursy na dyrektorów placówek oświatowych, dopiero niedawno pojawiła się możliwość ich powołania. Umożliwiło to powierzenie obowiązków dyrektora placówki Januszowi Ciepielewskiemu, który dotychczas pełnił funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 368, która mieściła się w tym samym budynku, więc zna dobrze obiekt. Nowy dyrektor jest absolwentem WSP w Kielcach na kierunku geografia. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu szkołą, był również pracownikiem nadzoru pedagogicznego.

Szkoła posiada przestronne sale, każda wyposażona w tablicę multimedialną, a także bogate zaplecze sportowe: halę z trzema boiskami, bieżnię tartanową, boisko zewnętrzne oraz bogate wyposażenie do gier zespołowych, lekkiej atletyki czy gimnastyki. W budynku jest biblioteka, stołówka, obszerny hol i patio, a także winda.

Jednak najważniejszym atutem placówki jest kadra pedagogiczna rekrutowana m.in. z nauczycieli Dwujęzycznego Gimnazjum nr 164, warszawskich liceów oraz pracowników naukowych wyższych uczelni. Nauczyciele są kreatywni i nieustannie doskonalą swój warsztat pracy.

Odbywają szkolenia, w tym kursy zagraniczne, wprowadzając standardy europejskie w placówce, korzystają z technologii informacyjnej i komputerowej, stosują innowacyjne metody pracy z uczniem (ich autorskie, oryginalne pomysły doceniła kapituła trzykrotnie przyznając Gimnazjum nr 164, a następnie szkole SP 368, w której dotąd pracowali, Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy za nowatorskie uczenie).

Ci wyselekcjonowani nauczyciele są gotowi do pracy z każdym uczniem. Potrafią motywować i integrować. Uczniowie uzdolnieni zostaną objęci należytą troską i będą konsekwentnie przygotowywani do konkursów. Celem grona pedagogicznego jest wspieranie i niwelowanie przeszkód na drodze zdobywania wiedzy. Na miejscu będą czuwać specjaliści (pedagog, psycholog, doradca zawodowy).

Profesjonalna kadra pedagogiczna, doskonałe warunki lokalowe, usytuowanie szkoły i zachowanie zasad bezpieczeństwa są gwarancją optymalnego rozwoju młodego człowieka, który w przewidzianym czasie rozwinie swoje talenty i dobrze przygotowany wkroczy w dorosłość.

Jedna z największych i najnowocześniejszych podstawówek – szkoła przy Ruskowym Brodzie

We wrześniu, wraz z pierwszym dzwonkiem, ruszy nauka w nowej placówce przy ul. Ruskowy Bród. Na ukończeniu jest już jej budowa, a dzielnica finiszuje również z przetargami na wyposażenie obiektu w meble i sprzęt elektroniczny. Szkoła została zaprojektowana tak, aby spełniać oczekiwania wymagającego ucznia i rodzica. Ma nowoczesne i przestronne klasy lekcyjne, dużą salę gimnastyczną, a ze względów bezpieczeństwa na boiska sportowe można dojść kładką przerzuconą nad ulicą. By rodzice mogli sprawnie i bezpiecznie odwieźć pociechę do placówki - zaprojektowano specjalną strefę kiss&ride, gdzie można zatrzymać się nie tamując ruchu w ulicy Ruskowy Bród, pożegnać się z dzieckiem, które bezpiecznie dotrze do szkolnego budynku.

Jednak szkoła to nie tylko budynek, to również kadra pedagogiczna. Obecnie trwa jej kompletowanie. Chcielibyśmy stworzyć zespół nauczycieli pełnych pasji, doskonale przygotowanych merytorycznie do prowadzenia działań dydaktycznych i wychowawczych, życzliwych, ale jednocześnie wymagających, wsłuchujących się w potrzeby uczniów. Przez epidemię, decyzją MEN unieważnione zostały wszystkie konkursy na dyrektorów placówek oświatowych, pod koniec maja pojawiła się możliwość ich powołania. Umożliwiło to powierzenie obowiązków dyrektora nowej placówki Tomaszowi Remiszewskiemu, obecnemu wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 366. Wraz z objęciem nowej funkcji, będzie on miał niepowtarzalną okazję do budowania przyjaznej dziecku szkoły, a ma już w tej sferze spore doświadczenie. Od lat Tomasz Remiszewski współpracuje z międzynarodowymi organizacjami wspierającymi naukę języków obcych w szkole i realizuje projekty unijne. Jest organizatorem lub współorganizatorem warsztatów, konferencji i konkursów przedmiotowych, w tym Warszawskiej Akademii Talentów. W ostatnim czasie zaangażowany był we wdrażanie platform do nauczania zdalnego w placówkach edukacyjnych.

- Piękny i funkcjonalny budynek, nowoczesne obiekty sportowe, nauka na jedną zmianę i kadra w pasją do pracy z dziećmi – to wystarczające powody, by wybrać dla swojej pociechy tę placówkę - mówi Grzegorz Kuca, burmistrz dzielnicy Białołęka.

Choć elektroniczna rekrutacja już się zakończyła, wciąż można zapisać dziecko do zerówki oraz do pierwszej klasy. Jeśli zbierze się wystarczająca liczba chętnych uczniów, mogą też powstać klasy starsze. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną nie będą organizowane bezpośrednie spotkania z dyrekcją, ale odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać telefonicznie i mailowo. Liczymy też na wsparcie ze strony rodziców, którzy byliby partnerami w budowaniu szkoły mądrej i bezpiecznej, w której dzieci chcą się uczyć i do której chcą przychodzić. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły jest gościnnie umieszczona na stronie Szkoły Podstawowej Nr 368 w zakładce Rekrutacja do SP361. Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące nowopowstającej szkoły można wysyłać na adres: sekretariat@sp361.edu.pl.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury