Polecane artykuły

Nowe ośrodki opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży
18 czerwca 2020
Warszawa uruchamia nowy zespół terapeutyczny przy ul. Przykoszarowej 16. Będzie go prowadził Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.

Placówka zapewnia profesjonalną pomoc medyczną oraz szybki kontakt ze specjalistą. W ramach opieki ośrodek zapewnia usługi z zakresu konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej, obejmujące m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny, trudności wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek oferuje również wsparcie dla nieletnich rodziców.

Wizyty nie wymagają skierowania lekarskiego i są bezpłatne. Umawianie konsultacji odbywa się telefonicznie: 501 408 409 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00).

Uruchomienie ośrodka przy ul. Przykoszarowej było możliwe dzięki umowie o współpracy zawartej w styczniu 2020 r. pomiędzy SPZOZ Warszawa – Białołęka, a Warszawskim Szpitalem dla Dzieci SPZOZ, który zobowiązał się do uruchomienia leczenia w obiekcie.

Inwestycja jest realizowana przez Miasto Stołeczne Warszawę, które przeznaczyło na ten cel ok. 40 mln zł. Kompleksowe uruchomienie placówki medycznej przy ul. Przykoszarowej, będzie możliwe po zakończeniu rozmów dotyczących możliwości finansowania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z mazowieckim oddziałem NFZ.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury