Polecane artykuły

Gospodarowanie odpadami – nowe stawki i nowe deklaracje
19 marca 2020
Decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca br. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych płacą 65 zł/miesięcznie od gospodarstwa, a mieszkańcy domów jednorodzinnych 94 zł/miesięcznie. Opłaty należy dokonywać do 28 dnia danego miesiąca. Każda osoba składająca deklarację w Wydziale Obsługi Mieszkańców otrzymuje swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który wnosi opłaty. Płatności można uregulować przelewem, gotówką w kasach urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych.

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów trzeba złożyć nowe deklaracje. W przypadku budynków jednorodzinnych deklaracje muszą złożyć właściciele nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną (np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Nowe deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197. Deklaracje można też przesłać listem poleconym na powyższy adres maksymalnie do 10 kwietnia 2020 roku albo złożyć ją w formie elektronicznej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Składany drogą elektroniczną dokument należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Więcej informacji na stronie: czysta.um.warszawa. pl. O tym jak prawidłowo segregować odpady można dowiedzieć się ze strony https://segregujna5.um.warszawa.pl/.

Warszawska Pomoc Osłonowa

W trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe wsparcie w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Finansowa pomoc pokryje minimum 50% bieżących kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski są przyjmowane od marca w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marywilska 44c lub ul. van Gogha 7. Ważne! Wnioski są do pobrania na miejscu. Wnioski są weryfikowane wywiadem środowiskowym (o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby) w miejscu zamieszkania, który przeprowadza pracownik socjalny.

Najciekawsze artykuły
Po wakacjach dwie nowe szkoły - liceum i podstawówka. Trwają zapisy!
Koronawirus opóźnił Budżet Obywatelski
Dotacje do gromadzenia deszczówki - dodatkowy nabór
Nowe ośrodki opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży
Czerwiec w Białołęckim Ośrodku Kultury