Polecane artykuły

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną
19 marca 2020
Do stołecznych dzielnic została wytypowana do testowania Warszawskiego Zintegrowanego Modelu Wsparcia Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich opiekunowie.

Celem projektu jest wypracowanie systemu kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w środowisku lokalnym dla odbiorców projektu - dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością sprzężoną.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • Punkt Informacyjno – Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI) w Warszawie przy ul. 11 Listopada 13/15, w którym specjaliści przeprowadzą wszechstronną diagnozę sytuacji osoby z niepełnosprawnością, dokonają oceny adekwatności instrumentów wsparcia, wskażą optymalne kierunki rozwoju i dalszej pomocy;
  • Asystent rodziny;
  • Zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • Długoterminowe mieszkania wspierane;
  • Mieszkanie interwencyjno – wytchnieniowe;
  • Wsparcie asystenckie w mieszkaniach pozostających w dyspozycji osób z niepełnosprawnością;
  • Zatrudnienie wspomagane;
  • Grupy wsparcia dla opiekunów;
  • Procedura zabezpieczenia prawno-finansowego osoby z niepełnosprawnością na wypadek niemożności świadczenia wsparcia ze strony rodziny/opiekuna;
  • Działania szkoleniowo - informacyjne i integracyjne ze społecznością lokalną.

Szczegółowe informacje można uzyskaćw Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy tel. 22 403-59-57 lub bezpośrednio w miejscu przyjmowania zgłoszeń - Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PIKONI, ul. 11 Listopada 15B, tel. 887 566 930.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury