Polecane artykuły

Masz dług za czynsz w mieszkaniu komunalnym?
18 listopada 2019
Mieszkańcy mogą składać wnioski o umorzenie długów za czynsz w mieszkaniach komunalnych. Przy spłacie części zadłużenia, pozostała jego część zostanie umorzona. Ma to być zachęta finansowa dla tych, którzy chcieliby przy wsparciu ze strony miasta rozwiązać swój problem zadłużenia. Wnioski można składać w urzędach dzielnic lub Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami.

Dla kogo program?

Do nowego programu na lata 2019-2030 mogą przystąpić warszawiacy posiadający dług w opłatach za mieszkania komunalne i socjalne. Wniosek będą mogły składać osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 roku miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie (czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.

Anulowanie nawet 60 procent długu

Jeśli najemca spłaci 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60% długu po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz (wariant I). Natomiast przy spłacie 60% zadłużenia w ratach (do 5 lat przy długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat przy ponad 10 tys. zł zadłużenia) zostanie umorzone 40% długu (wariant II).

Priorytet – wsparcie grzejących energią elektryczną

Trzeci wariant programu jest skierowany do osób, które w mieszkaniach komunalnych mają ogrzewanie elektryczne. Mogą oni mieć anulowane 60% długu przy spłacie 40% długu (do 5 lat przy zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat przy wyższej kwocie).

Bez obciążenia długami rodziców czy partnerów

Nowym rozwiązaniem jest podział długu na osoby zajmujące jeden lokal. Chodzi o to żeby nie dziedziczyć długów czynszowych (po rodzicach, partnerach). W takich przypadkach mieszkaniec spłaca tylko swoją część zadłużenia w 60% (dzielenie długu na osoby, w zależności od tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy zaczęły narastać zaległości w opłatach). Ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniony. Pozwoli to na stabilizację życiową, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych).

Pomoc lokatorom daje efekty

W 2015 r. Warszawa wprowadziła program restrukturyzacji długów, do którego przystąpiło 3 tys. osób. Wpływy do budżetu miasta z tytułu wpłat bieżących i rat dokonane przez uczestników programu po ponad trzyletnim okresie wyniosły 64,3 mln zł. Program kończy się w grudniu tego roku.

Od 2014 r. mieszkańcy lokali komunalnych mogą odpracować długi czynszowe (1,6 tys. porozumień i zmniejszenie zadłużenia o ponad 2,5 mln zł). Osobę, która zaczyna mieć kłopoty z płaceniem czynszu, informujemy o możliwości ubiegania się o obniżkę czynszu, dodatek mieszkaniowy, czy też o zamianę mieszkania na mniejsze, z niższym czynszem. Pomoc lokatorom daje efekty – w Warszawie zmniejsza się liczba dłużników; w 2018 r. w stosunku do 2011 r. – o ponad 15 tysięcy.

Najciekawsze artykuły
Rok ważnych inwestycji na Białołęce
Sprawdź, czy Twoja nieruchomość została przekształcona
Coś się kończy, coś się zaczyna…
Wybieramy najlepszych młodych sportowców Białołęki!
Nowy Rok w Białołęckim Ośrodku Kultury