Polecane artykuły

Stare Świdry objęte konsultacjami społecznymi Osiedla Warszawy
11 lutego 2019
Projekt Osiedla Warszawy to trójstronny dialog pomiędzy miastem, prywatnymi inwestorami oraz stroną społeczną (mieszkańcy, organizacje pozarządowe), który zaczął się w 2018 roku. Dotyczy obszarów, które mają potencjał rozwojowy w mieście i dobre połączenia komunikacyjne z centrum.

Jakie miasto na obszarze Stare Świdry?

Stare Świdry, czyli obszar ograniczony od północy mostem im. Skłodowskiej-Curie, od wschodu ulicą Myśliborską, od południowego – zachodu granicę wyznacza obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. To jedna z 14 lokalizacji, którą Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy wyznaczyło w ramach obszaru zurbanizowanego. To miejsca, które dawniej pełniły funkcje przemysłowe, a teraz mają potencjał by stać się wielofunkcyjnym fragmentem miasta. Stare Świdry są jedną z tych lokalizacji.Warszawa potrzebuje nowych terenów rozwojowych, by powstawały miejsca rekreacji w zieleni, przestrzenie publiczne, miejsca pracy, nauki, kultury i nowe mieszkania. Stawiamy na wielofunkcyjny rozwój przestrzenny, który wzmocni policentryczną strukturę miasta i pozwoli na wygodne życie lokalnie. W wielu wskazanych lokalizacjach dominuje prywatna własność gruntów, dlatego tak ważny jest proces rozmowy o przyszłym zagospodarowaniu z właścicielami terenów. Wyniki warsztatów mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki przestrzennej miasta i będą stanowić głos do aktualnie tworzonego studium dla Warszawy. Na tym obszarze mają być realizowane mieszkania miejskie oraz mieszkania wybudowane przez TBS, według założeń Polityki Mieszkaniowej – Mieszkania2030. Na obszarze Stare Świdry może powstać modelowa część miasta, gdzie dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacje można włączyć się na dwa sposoby:

  1. Od 29 stycznia do 23 lutego można wysyłać opinie o tym terenie na adres osiedlawarszawy@ um.warszawa.pl.
  2. Wiedza uzyskana z opinii będzie wkładem do warsztatów, które rozpoczną się spotkaniem informacyjnym 12 lutego (wtorek) w godz. 18.00 – 20.00 w Biurze architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79;
    • 23 lutego w godzinach 12.00 – 16.00 jest zaplanowany spacer po Starych Świdrach (zbiórka Myśliborska 28) połączony z warsztatem (w SP nr 118 przy Leszczynowej 5), podczas którego zostaną rozpoznane potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców terenu;
    • 27 lutego w godz. 18.00 – 20.00 odbędzie się warsztat projektowy dotyczący wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79;
    • 14 marca w godz. 18.00 – 20.00 – warsztat weryfikacyjny, czyli prezentacja i analiza stworzonej koncepcji urbanistycznej, zebranie opinii do niej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

W czerwcu zaplanowano finalną prezentację przygotowanej koncepcji. Będzie ona stanowić materiał do dalszych ustaleń planistycznych. Ich efekty będą wdrażane zarówno przez miasto, jak i przez prywatnych właścicieli gruntów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem tego miejsca.

Najciekawsze artykuły
Bieg przez Most
Zagospodarowania Starych Świdrów – koncepcja gotowa
Odbiór odpadów - nowe zasady
Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpoczyna działalność
Wypoczywaj kulturalnie