Polecane artykuły

Bud¿et partycypacyjny – startuje szósta edycja
11 lutego 2019
Warszawscy radni zdecydowali o przebiegu kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego. Rozszerza się katalog zgłaszanych pomysłów oraz ich zasięg. Będzie można zgłaszać projekty, które obejmą całe miasto. Zwiększy się też budżet do 77 mln zł!

Na kształt tegorocznej edycji wpłynęły wyniki konsultacji społecznych i wymogi z ustawy o samorządzie gminnym, która w 2018 r. uregulowała zasady przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Jedną z regulacji było to, że to radni nowej kadencji ustalają zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego. W związku z koniecznością ukonstytuowania się nowej rady miasta, 6. edycja budżetu partycypacyjnego zacznie się trochę później niż poprzednie.

Co nowego w szóstej edycji?

  1. 77 mln złotych, czyli o ponad 12 mln więcej niż w poprzednim roku na realizację projektów warszawiaków. Będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, ale również ogólnomiejskie, dotyczące całego miasta lub kilku dzielnic.
  2. To samo kryterium ogólnodostępności będzie obowiązywało we wszystkich dzielnicach. Do tej pory każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego ustalał niezależnie od innych zespołów definicję ogólnodostępności. Projekty, które w jednej dzielnicy spełniały warunek ogólnodostępności, w innej już nie i nie mogły być realizowane. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych i ujednolici zasady.
  3. Dzielnice mogą się podzielić na mniejsze obszary, ale bez możliwości dzielenia kwoty. W każdym obszarze do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców. Pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy. Zwiększy to szanse na realizację przynajmniej jednego projektu w mniejszych obszarach, rzadziej zaludnionych.
  4. Zmieniają się zasady głosowania – mieszkaniec będzie mógł głosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. W poprzednich edycjach mieszkańcy głosowali do puli środków przeznaczonych na obszar, czyli do kwoty.
  5. Zmieniła się liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu: projekty dzielnicowe – 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy, projekty ogólnomiejskie – 40 podpisów mieszkańców Warszawy.
  6. Więcej naszych głosów decyduje o wyłonieniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym co najmniej 50.
  7. Powstanie miejski zespół ds. budżetu partycypacyjnego – wynika to z wprowadzenia możliwości zgłaszania projektów na poziomie ogólnomiejskim i zastosowania analogicznej procedury jak na poziomie dzielnicowym. Zadania będą takie same jak w zespołach dzielnicowych.

Kiedy będzie można składać projekty?

Składanie projektów rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu i będzie trwało do końca miesiąca. W tym czasie zostaną zorganizowane maratony pisania projektów, aby mieszkańcy mogli spotkać się z urzędnikami i skonsultować z nimi swoje pomysły. W drugiej połowie maja będzie można się spotkać z projektodawcami i porozmawiać z nimi o złożonych przez nich pomysłach. Głosowanie na projekty odbędzie się we wrześniu.

Dokładne terminy wszystkich etapów 6. edycji będą znane po ogłoszeniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, co nastąpi w połowie lutego.

Czy będzie dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego?

Tak! 28 lutego podczas spotkania otwarcia 6. Edycji budżetu partycypacyjnego odbędzie się nabór do dzielnicowego zespołu. Skład i zasady naboru pozostaną takie same, czyli nadal w pracach zespołu będą uczestniczyli mieszkańcy wylosowani spośród osób obecnych na spotkaniu oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych, którzy wybiorą się sami spośród obecnych podczas spotkania. Do składu dołączą również: urzędnicy, przedstawiciele rady seniorów, rady młodzieżowej oraz rady dzielnicy.

Zadaniem członków zespołu będzie opiniowanie weryfikacji przeprowadzonej przez urzędników oraz opiniowanie odwołań projektodawców, wspieranie promocji budżetu partycypacyjnego, uczestnictwo w spotkaniach z projektodawcami.

Wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych chętnych do pracy w zespole zapraszamy na spotkanie otwarcia, które odbędzie 28 lutego o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197.

Wszystkie informacje na bieżąco ukazują się na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl w zakładce budżet partycypacyjny oraz na profilu na facebook’u pod adresem Budżet partycypacyjny Białołęka.

Najciekawsze artykuły
Bieg przez Most
Zagospodarowania Starych Świdrów – koncepcja gotowa
Odbiór odpadów - nowe zasady
Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpoczyna działalność
Wypoczywaj kulturalnie