Polecane artykuły

Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
24 października 2018
Dzięki kontynuacji miejskiego programu utwardzania dróg gruntowych i uruchomieniu bliźniaczego programu przez dzielnicę, na Białołęce w tym roku rekordowa liczba dróg zyska nową nawierzchnię.

W czasie wakacji dzielnica podpisała z wykonawcą umowę na realizację prac. W ramach tej umowy w ciągu jednego roku zostanie utwardzonych aż 11 ulic! Utwardzoną nawierzchnię zyskają: Chlubna – od ul. Zawiślańskiej do ul. Chlebowej; Geograficzna – od jezdni serwisowej ul. Modlińskiej do ul. Czarodzieja; Małego Rycerza – od ul. Ostródzkiej na zachód ok. 200 m; Podróżnicza – od Krokwi w kierunku ul. 15 Sierpnia; Spichrzowa – od końca asfaltu w kierunku ul. Kąty Grodziskie; Toporczyków – od ul. Białołęckiej do ul. Ojca Aniceta; Wadowicka – od ul. Henrykowskiej do ul. Tapetowej; Widna – od ul. Wyganowskiej do ul. Na Przełaj; Wyganowska – od ul. Raciborskiej do ul. Tapetowej; Brzozowy Zagajnik – od ul. Polnych Kwiatów do końca zabudowy; Starego Dębu – dwa odcinki: 1. fragment ulicy prostopadły do ul. Brzozowy Zagajnik 2. fragment Starego Dębu po zakończeniu nawierzchni z kostki – ok 50 m. Dwie ostatnie przebudowy będą realizowane przy finansowym udziale mieszkańców ulic Brzozowy Zagajnik i Starego Dębu. Utwardzanie dróg polega na ułożeniu na podbudowie z tłucznia kamiennego dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) asfaltu. Nową nawierzchnię już mają ulice: Geograficzna i Podróżnicza. Pozostałe zyskają utwardzenie do końca 2018 roku.

Nowa organizacja ruchu na Henrykowie

W ramach prac brukarskich zostaną też wykonane roboty, niezbędne do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na osiedlu Henryków. Organizacja ruchu powstała w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne. Już zostały wykonane wyniesione tarcze skrzyżowań oraz progi zwalniające. Pozostałe prace będą realizowane w 2019 roku.

Miejski program utwardzania dróg

Białołęcki program utwardzania dróg gruntowych jest wzorowany na miejskim projekcie – poprawy nawierzchni dróg nieutwardzonych, który działa w Warszawie od ubiegłego roku. W ramach miejskiego projektu Zakład Remontów i Konserwacji Dróg już wykonał na terenie naszej dzielnicy nową nawierzchnię ulic: Pszenicznej, Semaforowej, Karnickiej, Myśliwskiej, Inowłodzkiej, pierwszy odcinek ul. Fortel, Jarzębinowej i Platanowej. W trakcie realizacji jest ulica Raciborska i Szamotulska. Do końca roku utwardzone mają zostać ulice: Ornecka (na północ od Szamocin) i Wojdyńska (od Olesina do Stumilowego Lasu). Aby droga została zakwalifikowana do programu utwardzania, musi spełnić określone warunki, m.in. posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, mieć uregulowany status własnościowy, odpowiednią szerokość, a ponadto w ciągu najbliższych kilku lat nie mogą być na niej planowane inwestycje takie jak budowa wodociągu czy oświetlenia, które oznaczałyby ingerencję w świeżo położoną nawierzchnię.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Białołęka mocno stawia też na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Wszystkie przejścia w okolicach szkół zyskały nowe, widoczne, biało-czerwone pasy oraz aktywne punkty odblaskowe. W 79 latarniach wymienimy oprawy rtęciowe na LED-owe, doświetlimy 38 przejść dla pieszych w okolicach placówek oświatowych i 34 przejścia w innych rejonach Białołęki. Trwają prace projektowe. Realizacja prac ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Na ukończeniu jest budowa 602 m drogi 11KL (od ul Kowalczyka) o nawierzchni bitumicznej, z obustronnymi chodnikami i zatokami postojowymi. W ramach prac powstanie również rondo Kowalczyka/Łopianowa/11KD-D. Jest już przejezdna ulica Chudoby. W ramach tej inwestycji powstaje jezdnia asfaltowa (370 m) od ul. Zdziarskiej w kierunku ul. Berensona, oświetlenie, jednostronny chodnik i pętla autobusowa. Przebudowane ma być też skrzyżowanie z ulicą Zdziarską.

Najciekawsze artykuły
Białołęka w programie City Club
Co z opłatą za rok 2019?
Paweł Uryniuk ponownie najlepszym młodym sportowcem Białołęki!
Kulturalne propozycje NGO-sów
Kultura na wiosnę w BOK