Polecane artykuły

Warszawa dba o środowisko
17 września 2018
Ekodotacje

1 września ruszyła nowa edycja naboru wniosków o ekodotację wspierającą proekologiczne projekty i inwestycje. Zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku dostępne są na stronach internetowych www.bip.warszawa.pl/bos (w zakładce Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej) oraz na www.zielona.um.warszawa.pl/dotacje. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska.

Zielone wsparcie

Warszawiacy, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny i likwidację kotła na paliwo stałe, mogą liczyć na „Zielone wsparcie”. W stołecznych ośrodkach pomocy społecznej przyjmowane są wnioski o zasiłki celowe na pokrycie zwiększonych kosztów ciepła. Po złożeniu wniosku o pomoc w ramach programu osłonowego „Zielone wsparcie” stołeczni urzędnicy przeprowadzą wywiad środowiskowy i wydadzą decyzję na mocy której przyznane zostanie wsparcie. Maksymalny okres pomocy to 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca trwania pilotażu, tj. do 31 grudnia 2018 roku.

Zielone wsparcie do 100%

Dotychczas warszawiacy przy zmianie sposobu ogrzewania mogli korzystać z finansowego wsparcia i otrzymać do 20 000 złotych. Ekodotacje na wymianę instalacji grzewczej pokrywają nawet 75% wartości inwestycji. Pulę dofinansowania uzupełnia „Zielone wsparcie do 100%”. Umożliwia ono uzyskanie środków do pokrycia wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe. Wsparcie udzielane jest na podstawie kryteriów dochodowych. Jego wysokość zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym, a także ewentualnej niepełnosprawności domowników. Wysokość pomocy może wynieść od 50 do nawet 100% wkładu własnego w inwestycję. Wnioski o wsparcie należy składać w ośrodkach pomocy społecznej.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci