Polecane artykuły

Przystąpienie do sporządzenia MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej
17 września 2018
Ruszyła procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej.

Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (z zaznaczeniem „Wniosek do planu Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej”), w terminie do dnia 10 października 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Granice planu oraz więcej informacji: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_Wisniewo_w_rejonie_ul__Kolacinskiej_%28Bialoleka%29_-_prz.htm

Uwaga! Spotkanie w sprawie tego planu odbędzie się we wtorek, 2 października, w Szkole Podstawowej nr 257, ul. Podróżnicza 11, godz. 18.00. Zapraszamy!

Najciekawsze artykuły
Dwa nowe tereny rekreacyjne– Długorzeczna i Kupiecka
Ostatnie projekty z budżetu partycypacyjnego na finiszu
Otwieramy sezon na łyżwy i na futbol pod dachem
Zostań radnym w Białołęckiej Radzie Seniorów
BOK na jesień