Polecane artykuły

Program utwardzania dróg gruntowych
20 lipca 2018
Na początku lipca została podpisana umowa z wykonawcą, w ramach której w tym roku aż 12 ulic zyska nową, utwardzoną nawierzchnię. Lifting przejdą ulice:
 1. Chlubna – od ul. Zawiślańskiej na istniejącej nawierzchni z destruktu;
 2. Geograficzna – od jezdni serwisowej ul. Modlińskiej do ul. Czarodzieja;
 3. Małego Rycerza – od ul. Ostródzkiej na zachód ok. 200 m;
 4. Piechocka – od ul. Myśliborskiej do ul. Portowej (pod warunkiem pozyskania gruntów w celu przebudowy drogi);
 5. Podróżnicza – od Krokwi w kierunku ul. 15 Sierpnia;
 6. Spichrzowa – od końca asfaltu w kierunku ul. Kąty Grodziskie;
 7. Toporczyków – od ul. Białołęckiej do ul. Ojca Aniceta;
 8. Wadowicka – od ul. Henrykowskiej do ul. Tapetowej;
 9. Widna – od ul. Wyganowskiej do ul. Na Przełaj;
 10. Wyganowska – od ul. Raciborskiej do ul. Tapetowej;
 11. Brzozowy Zagajnik – od Polnych Kwiatów do końca zabudowy;
 12. Starego Dębu – dwa odcinki: 1. fragment ulicy prostopadły do ul. Brzozowy Zagajnik; 2. fragment Starego Dębu po zakończeniu nawierzchni z kostki – ok 50 m

Dwie ostatnie przebudowy będą realizowane przy finansowym udziale mieszkańców ulic Brzozowy Zagajnik i Starego Dębu.

Utwardzanie dróg będzie polegało na ułożeniu na podbudowie z tłucznia kamiennego dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) asfaltu. W pierwszej kolejności, w czasie wakacji, planujemy wykonać utwardzenie ulic: Geograficznej i Podróżniczej. Pozostałe ulice zyskają nową nawierzchnię do końca 2018 roku. Cała umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 4 275 815, 70 zł. Jeszcze nigdy w historii Białołęki nie przeznaczono takich środków w jednym roku na poprawę jakości dróg.

Remonty bieżące i odwodnienia

W ramach podpisanej umowy wykonawca będzie także prowadził remonty dróg gminnych i wewnętrznych, które już mają nawierzchnię asfaltową (m.in. uzupełnianie ubytków). Do jego zadań będzie też należało wykonywanie odwodnienia we wskazanych przez dzielnicę miejscach. W wakacje planowane jest odwodnienie ulicy Morelowej, Raciborskiej oraz zmiany wysokości ulicy Ostródzkiej w okolicy ul. Spichrzowej, by zlikwidować tworzące się tam po deszczu zastoiska wody. Dodatkowo wykonawca przeprowadzi pilne remonty chodników.

Nowa organizacja ruchu na Henrykowie

Ten sam wykonawca zrealizuje prace brukarskie, niezbędne do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na osiedlu Henryków. Organizacja ruchu powstała w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne. W wakacje ruszy pierwszy etap prac. W kilku miejscach zostaną wykonane wyniesione tarcze skrzyżowań, m.in. na skrzyżowaniu ul. Podróżniczej z ul. Krokwi i ul. Uczniowską oraz progi zwalniające. Pozostałe prace będą realizowane w 2019 roku.

Miejski program utwardzania dróg

Białołęcki program utwardzania dróg gruntowych jest wzorowany na miejskim projekcie – poprawy nawierzchni dróg nieutwardzonych, który działa w Warszawie od ubiegłego roku. W ramach miejskiego projektu Zakład Remontów i Konserwacji Dróg już wykonał na terenie naszej dzielnicy nową nawierzchnię ulic: Pszenicznej, Semaforowej, Karnickiej, Myśliwskiej i Inowłodzkiej. W trakcie realizacji jest ulica Fortel, Jarzębinowa oraz Platanowa (od Dębowej). Do końca roku utwardzone mają zostać ulice: Ornecka (na północ od Szamocin), Raciborska (od Przytulnej do Na Przełaj), Szamotulska (od Henrykowskiej do Brzezińskiej), Wojdyńska (od Olesina do Stumilowego Lasu).

Najciekawsze artykuły
Dwa nowe tereny rekreacyjne– Długorzeczna i Kupiecka
Ostatnie projekty z budżetu partycypacyjnego na finiszu
Otwieramy sezon na łyżwy i na futbol pod dachem
Zostań radnym w Białołęckiej Radzie Seniorów
BOK na jesień