Polecane artykuły

300+ oraz 500+ i inne świadczenia
20 lipca 2018
Od 1 lipca można składać wnioski na nowy okres świadczeń m.in. w ramach programu Rodzina 500 plus oraz nowego programu –Dobry start czyli 300 zł wyprawki szkolnej dla każdego ucznia. Przyjmowane są jednak wyłączenie wnioski składane drogą elektroniczną (online) przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz przez bankowość elektroniczną (dla świadczenia Dobry Start przez: stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną w bankach, które umożliwiają składanie wniosków przez swoje serwisy). Dopiero od 1 sierpnia te wnioski jak i inne wnioski o świadczenia pieniężne (jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowe, zasiłki rodzinne i dodatki, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowe świadczenie za życiem, fundusz alimentacyjny) będzie można składać papierowo.

Zmiana miejsca składania wniosków

Od 1 sierpnia wnioski nie będą już przyjmowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (WSZ), mieszczący się przy ul. Milenijnej 2a. Punkt przyjęć zostanie przeniesiony do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197. W WSZ będą dokonywane tylko uzupełnienia do wniosków po pisemnych wezwaniach Urzędu oraz przeprowadzane wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi, a także będą udzielane indywidualne wyjaśnienia dłużnikom alimentacyjnym w związku z powstałym zadłużeniem z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Wnioski w ramach programu Dobry Start będą przyjmowane przez:

  • Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197, parter (od 1 sierpnia)
  • Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka (od 1 sierpnia), w punktach mieszczących się przy ul. Marywilskiej 44 oraz przy ul. van Gogha 7
  • Szkoły publiczne (Uwaga – wnioski będą przyjmowane wyłącznie przez pierwsze dwa tygodnie września w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00)

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia. W przypadku kompletnie złożonych i prawidłowo wypełnionych wniosków w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku kompletnie złożonych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus będą przyjmowane wyłącznie w:

  • Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197, parter (od 1 sierpnia)
  • Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka (od 1 sierpnia), w punktach mieszczących się przy ul. Marywilskiej 44C oraz przy ul. van Gogha 7.

Przypominamy, że jeśli uprawniona osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu. W przypadku złożenia wniosku od 1 września do 30 września, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku złożenia wniosku od 1 października do 31 października, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w listopadzie, wnioskodawca nie otrzyma wyrównania za miesiąc październik.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci