Polecane artykuły

Białołęka na tory
11 maja 2018
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej

Ruszają pierwsze działania, by powstała linia tramwajowa na Modlińskiej. Tramwaje Warszawskie zamawiają szczegółowe badania gruntu obok mostu nad kanałem Żerańskim przy ul. Modlińskiej. To jeden z punktów zaplanowanej budowy linii tramwajowej, która docelowo połączy Tarchomin z Pragą Północ. Przygotowania na początek obejmą odwierty i opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z analizą geologiczną. Wykonawca będzie miał na to 30 dni. Kolejne prace przygotowawcze to: analiza urbanistyczna, prognozy ruchu oraz koncepcja trasy wraz z kilkoma wariantami przebiegu. Następnie Tramwaje zajmą się wymaganą w takich przypadkach, analizą oddziaływania inwestycji na środowisko i złożą wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest to jedna z najważniejszych decyzji administracyjnych podczas takich inwestycji. Wydanie decyzji środowiskowej pozwoli na przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka trasy tramwajowej od pętli Żerań FSO do ulicy Płochocińskiej. Sama budowa ma trwać około 2 lat.

Tramwaj na Zieloną Białołękę

Tramwaje Warszawskie ogłaszają przetarg na koncepcję wiaduktu tramwajowego nad trasą S8. Wiadukt wraz z dojazdami będzie miał długość ponad 1 km. Dzięki temu tramwaje na Zieloną Białołękę przejadą bezkolizyjnie nad ekspresówką i planowaną trasą Olszynki Grochowskiej. Po północnej stronie trasy, bezpośrednio przy rondzie Małej Brzozy, zaplanowano budowę węzła przesiadkowego z autobusów do tramwajów. Perony pętli autobusowej mają powstać jak najbliżej przystanku tramwajowego. Nieco dalej będzie miejsce na parking park and ride, na którym będzie ponad 200 stanowisk postojowych dla samochodów oraz 300 dla rowerów. Trasa tramwajowa z Bródna na Zieloną Białołękę pobiegnie wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Św. Wincentego i Głębockiej. Dalej – wzdłuż planowanej trasy Olszynki Grochowskiej aż do pętli w pobliżu szkoły podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek. Długość nowej trasy: ok. 6,5 km, częstotliwość kursowania tramwajów: co ok. 2-3 minuty, liczba przystanków: 9 (20 peronów), czas przejazdu do stacji metra przy ul. Kondratowicza: ok. 15 minut, czas przejazdu do Dworca Wileńskiego: ok. 30 minut.

Tramwaj do Winnicy

Trwają przygotowania do budowy ostatniego etapu trasy biegnącej z Młocin przez Tarchomin i Nowodwory, która finalnie zakończy się w Winnicy. Aktualnie trwa proces projektowania. Gotowy jest już projekt nowego układu drogowego ul. Światowida, zawężonego z 3 do 2 pasów ruchu w każdym kierunku, o co postulowali mieszkańcy Tarchomina i Nowodworów. Inne zmiany dla nowego układu drogowego ul. Światowida, które uwzględniono w projekcie:

  • na istniejącej jezdni ul. Światowida wytyczenie skrajnego pasa w celu umożliwienia tam parkowania,
  • zmiana geometrii jezdni w celu ochrony dębu przy ul. Stefanika,
  • uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie szerokość pasów ruchu do 3,00 – 3,25 m,
  • wytyczenie dodatkowych przejść dla pieszych pomiędzy skrzyżowaniami,
  • rozdzielenie jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika pasem zieleni,
  • remont istniejących ścieżek rowerowych i chodników po zachodniej stronie istniejącej ul. Światowida.

ma uzyskać zamienną dokumentację projektową dla zawężonej ul. Światowida wraz z przejazdem międzytorowym w Winnicy, umożliwiającym zmianę kierunku tramwajom dwukierunkowym. W tym samym czasie ma być gotowe pozwolenie na budowę w trybie specustawy drogowej skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na budowę linii tramwajowej od Nowodworów do Winnicy zakończonej na ul. Światowida przejazdem międzytorowym, budowę skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską, budowę pętli autobusowej (rozwiązania tymczasowego do czasu wybudowania zintegrowanego węzła przesiadkowego). Rozpoczęcie robót drogowo-torowych jest planowane w pierwszej połowie przyszłego roku. Zakończenie zadania inwestycyjnego w zakresie torowiska tramwajowego ma nastąpić z końcem 2019 roku.

Najciekawsze artykuły
Dwa nowe tereny rekreacyjne– Długorzeczna i Kupiecka
Ostatnie projekty z budżetu partycypacyjnego na finiszu
Otwieramy sezon na łyżwy i na futbol pod dachem
Zostań radnym w Białołęckiej Radzie Seniorów
BOK na jesień