Polecane artykuły

Lato w Mieście
11 maja 2018
Od 23 czerwca do 31 sierpnia w ramach Lata w Mieście na Białołęce czynnych będzie 9 Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych. Będą one działały przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 17.00. To w nich najmłodsi mieszkańcy dzielnicy, którzy akurat nie wyjeżdżają na kolonie, do rodziny albo z rodzicami, będą mieli zapewnioną opiekę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Lato w mieście to bogaty program, na który składają się zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, muzyczne, kulturalne oraz liczne aktywności poza placówką i seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi. Oferta jest bardzo urozmaicona oraz dostosowana zarówno do wieku jak i zainteresowań uczestników. Co roku Białołęcki Ośrodek Sportu, Białołęcki Ośrodek Kultury oraz Biblioteki przygotowują specjalną ofertę wakacyjną zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych. Udział w programie jest bezpłatny.

Wzorem lat ubiegłych pobierana będzie jedynie opłata za wyżywienie, w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, zgodnie z decyzją dyrektora szkoły lub OPS na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Opłaty nie wnoszą również dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia).

Zmiany w zapisach

Spore zmiany szykują się w systemie zapisów do Programu. Do tej pory należało pobrać kartę, wypełnić ją, złożyć w placówce i uiścić opłatę za wyżywienie gotówką w sekretariacie. W tym roku wprowadzone będą zapisy poprzez elektroniczną platformę dostępną pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Pomoże to m.in. skrócić długie kolejki do sekretariatów szkół. Zarejestrować się w systemie będzie można między 17 a 29 maja. Informacja o osobach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 7 czerwca o godzinie 16.00. Od tej chwili do 18 czerwca do godziny 12.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą musieli pobrać kartę z systemu do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany i opłacić wyżywienie (na wskazane przez szkołę konto). Takie potwierdzenie woli to warunek konieczny udziału w programie. 19 czerwca o godzinie 16.00 będzie już informacja o osobach przyjętych i nieprzyjętych. Na wolne miejsca, pod warunkiem ich dostępności, będzie można zapisywać się od 21 czerwca od godziny 12.00 do końca trwania programu, czyli do 31 sierpnia.

Najciekawsze artykuły
Warszawa dba o środowisko
Park Botewa a w nim ...
Przystąpienie do sporządzenia MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej
Piknik międzypokoleniowy „U Ćwiklińskiej i Ordonówny”
Teatr dla dużych i małych