Polecane artykuły

Karta EKUZ z przedłużonym terminem ważności
11 maja 2018
Spędzacie długi weekend, wakacje albo ferie poza Polską? Warto na zagraniczne wojaże zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), szczególnie że NFZ wydłużył jej ważność z 6 do 12 miesięcy.

Karta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE oraz krajów EFTA czyli Islandii, Szwajcarii, Norwegii i Lichtensteinie. Korzystając z EKUZ zagranicą należy pamiętać, że jesteśmy leczeni zgodnie z zasadami systemu danego kraju. Zatem jeśli jakieś świadczenie jest odpłatne dla obywateli danego kraju, zapłacimy za nie także my. W ramach karty, ubezpieczony otrzyma niezbędne w czasie pobytu świadczenia zdrowotne tak, aby nie musiał skracać pobytu i wracać do swojego państwa na leczenie.

Przypominamy, że EKUZ jest wydawana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli karta ma być wydania na ucznia lub studenta (zgłoszonego do ubezpieczenia rodzica) do wniosku trzeba dołączyć kopię aktualnej legitymacji lub inne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Jak wyrobić EKUZ?

Wystarczy wypełnić ręcznie lub elektronicznie wniosek o wydanie karty, znajdujący się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz-warszawa.pl. Następnie podpisany wniosek trzeba dostarczyć do siedziby NFZ. Można to zrobić na kilka sposobów: osobiście, przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP lub faksem. EKUZ zostanie przekazana we wskazany na wniosku sposób. W sezonie urlopowym liczba chętnych by wyrobić EKUZ wzrasta z każdym dniem. Dlatego radzimy nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

Najciekawsze artykuły
Program utwardzania dróg gruntowych
Oświata: co dalej z placówkami i dodatkowe ośrodki od Rady Miasta
Zagłosowaliśmy, wybraliśmy
300+ oraz 500+ i inne świadczenia
Teatrzyki w plenerze