Polecane artykuły

Nowe drogi na Choszczówce i Zielonej Białołęce
23 lutego 2018
Tapetowa

Najprawdopodobniej wiosną ruszą prace przy budowie I etapu ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej wraz z budową odcinków ul. Wyganowskiej w rejonie skrzyżowania.

Zgodnie z planem Tapetowa będzie ulicą jednojezdniową o szerokości 5,5 m i nawierzchni asfaltowej. Ulica będzie miała odwodnienie odprowadzające wodę na przyległe tereny zieleni chłonnej tak, żeby zapobiec zalewaniu ulicy. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Po obu stronach jezdni powstaną zjazdy indywidualne na tereny przyległe do projektowanej ulicy. Dla pieszych zostanie wybudowany jednostronny chodnik z płyt betonowych o szerokości 1,5 metra. Przejścia dla pieszych zostaną zlokalizowane w rejonie skrzyżowań ul. Tapetowej z ul. Mehoffera i Wyganowską. Samo zaś skrzyżowanie ul. Tapetowej z ul. Wyganowską będzie powstawało etapowo. W pierwszej kolejności zostanie wyniesiona tarcza skrzyżowania, a jej nawierzchnia będzie zbudowana z kostki betonowo-brukowej.

Ulica będzie oświetlona. Projekt przewiduje ustawienie 8 latarni po zachodniej stronie ulicy, zasilanych nową linią kablową. Przebudowana zostanie również napowietrzna sieć teletechniczna i kablowa w związku z kolizją projektowanego układu drogowego ul. Tapetowej.

Astrowa

Lepszą komunikację zyskają również mieszkańcy wschodniej części dzielnicy. Ma je zapewnić budowa brakującego 420-metrowego odcinka ul. Astrowej, która po oddaniu do użytkowania połączy ul. Ostródzką z ul. Skarbka z Gór.

W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa ulica o szerokości 6,5 m z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdą stronę. Ulica będzie miała odwodnienie, a wody opadowe odprowadzone zostaną powierzchniowo do gruntu. W rejonie Rowu Brzezińskiego Astrowa zostanie poprowadzona na nasypie o wysokości ok. 2 m, a koryto cieku zostanie umocnione przy przepuście. Wzdłuż ulicy, po południowej stronie ułożony zostanie chodnik z płyt betonowych. Brakujący odcinekul. Astrowej zyska również nowe oświetlenie LED.

KL-14 (między Berensona a Ostródzką)

Poranne korki na wąskich, nieprzystosowanych do obecnego natężenia ruchu ulicach to koszmar niejednego kierowcy. Znają je zapewne wszyscy, którzy jeżdżą ulicą Berensona w kierunku ul. Ostródzkiej. Jednak jeszcze w tym roku sytuacja może się znacząco poprawić dzięki budowie drogi KL-14 na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Berensona. Po wybudowaniu tej krótkiej ulicy (241 metrów), mieszkańcy czekający w długim korku do skrętu w ul. Ostródzką znacznie szybciej dotrą do celu. Projekt organizacji ruchu zakłada, że nie będzie lewoskrętu z KL-14 w Ostródzką (z wyjątkiem pojazdów ZTM). Oznacza to, że potoki ruchu zostaną rozdzielone i dotychczasowym odcinkiem Berensona pojadą głównie osoby kierujące się w stronę Trasy Toruńskiej, zaś nową drogę wybiorą np. rodzice dzieci odwożących swoje pociechy do placówek oświatowych przy Hemara i Ostródzkiej, a w przyszłości na Warzelniczej.

Wspomniana KL-14 będzie drogą jednojezdniową z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Nawierzchnia ulicy będzie odwadniana, a wody opadowe będą odprowadzane do gruntu. Natomiast na Rowie Brzezińskim zbudowany będzie przepust. Ulica zostanie oświetlona lampami z oprawami LED-owymi. Mieszkańcy domów zyskają wjazdy na swoje posesje, a piesi będą mogli skorzystać z jednostronnego chodnika po północnej stronie ulicy. Na obu skrzyżowaniach, zaprojektowanych w kształcie litery T (teowe), będą również zapewnione przejścia dla pieszych. Pojazdy komunikacji miejskiej nie będą zatrzymywały się w zatokach. Przystanek będzie za to wyznaczony linią przystankową namalowaną na jezdni.

Najciekawsze artykuły
Dwa nowe tereny rekreacyjne– Długorzeczna i Kupiecka
Ostatnie projekty z budżetu partycypacyjnego na finiszu
Otwieramy sezon na łyżwy i na futbol pod dachem
Zostań radnym w Białołęckiej Radzie Seniorów
BOK na jesień