Polecane artykuły

Walka ze smogiem
20 grudnia 2017
Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do przedwczesnych zgonów oraz zwiększa możliwość zachorowania na choroby przewlekłe. Od 1 grudnia można się starać o dofinansowanie do rachunków za ogrzewania, a od 1 lipca 2018 nie będzie można używać niektórych typów pieców i kominków.

Zmiany na Mazowszu

Uchwała antysmogową przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zakaże od 1 lipca 2018 r. stosowania w instalacjach: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających odpowiednich norm. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna do 5 000 zł lub mandat do 500 zł. Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce UCHWAŁA ANTYSMOGOWA na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Działania w Mieście

We wrześniu rozpoczęła się druga edycja naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni połączonej z likwidacją kotłów lub pieców węgłowych. Warszawiacy mogą otrzymać dopłaty w wysokości od 7 do nawet 20 tys. zł. Udzielane wsparcie nie może jednak prze kroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Zielone wsparcie

Rozwiązania tego pilotażowego programu skierowane są do mieszkańców o niższym statusie dochodowym, którzy wymienili kotły na paliwa stałe na urządzenia opalane paliwem gazowym lub podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej i którzy ogrzewają mieszkania energią elektryczną. Pomoc dotyczy pokrycia zwiększonych kosztów ogrzewania od miesiąca złożenia wniosku, ale nie dłużej niż do końca grudnia 2018 r. Wsparcia jest ustalane z uwzględnieniem dochodów osób ubiegających się o zasiłek celowy, sytuacji rodzinnej, powierzchni faktycznej budynku/lokalu mieszkalnego oraz dokonanej zmiany systemu ogrzewania. Wnioski można składać od 1 grudnia. Program pilotażowy potrwa do 31 grudnia 2018 r. W razie pytań skontaktuj się z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Kwestie dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach C.O. należy zgłaszać do Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy pod numerem 986.

Najciekawsze artykuły
Program utwardzania dróg gruntowych
Oświata: co dalej z placówkami i dodatkowe ośrodki od Rady Miasta
Zagłosowaliśmy, wybraliśmy
300+ oraz 500+ i inne świadczenia
Teatrzyki w plenerze