Polecane artykuły

Walka ze smogiem
20 grudnia 2017
Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do przedwczesnych zgonów oraz zwiększa możliwość zachorowania na choroby przewlekłe. Od 1 grudnia można się starać o dofinansowanie do rachunków za ogrzewania, a od 1 lipca 2018 nie będzie można używać niektórych typów pieców i kominków.

Zmiany na Mazowszu

Uchwała antysmogową przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego zakaże od 1 lipca 2018 r. stosowania w instalacjach: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających odpowiednich norm. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna do 5 000 zł lub mandat do 500 zł. Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce UCHWAŁA ANTYSMOGOWA na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Działania w Mieście

We wrześniu rozpoczęła się druga edycja naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni połączonej z likwidacją kotłów lub pieców węgłowych. Warszawiacy mogą otrzymać dopłaty w wysokości od 7 do nawet 20 tys. zł. Udzielane wsparcie nie może jednak prze kroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Zielone wsparcie

Rozwiązania tego pilotażowego programu skierowane są do mieszkańców o niższym statusie dochodowym, którzy wymienili kotły na paliwa stałe na urządzenia opalane paliwem gazowym lub podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej i którzy ogrzewają mieszkania energią elektryczną. Pomoc dotyczy pokrycia zwiększonych kosztów ogrzewania od miesiąca złożenia wniosku, ale nie dłużej niż do końca grudnia 2018 r. Wsparcia jest ustalane z uwzględnieniem dochodów osób ubiegających się o zasiłek celowy, sytuacji rodzinnej, powierzchni faktycznej budynku/lokalu mieszkalnego oraz dokonanej zmiany systemu ogrzewania. Wnioski można składać od 1 grudnia. Program pilotażowy potrwa do 31 grudnia 2018 r. W razie pytań skontaktuj się z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Kwestie dotyczące podejrzenia spalania odpadów w piecach C.O. należy zgłaszać do Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy pod numerem 986.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci