Polecane artykuły

Wycinka drzew po nowelizacji ustawy
20 lipca 2017
W czerwcu weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody. Po zmianach osoby fizyczne są zobowiązane do zgłoszenia zamiaru wycinki określonych drzew na własnym terenie. Zgłoszenia są przyjmowane w urzędzie dzielnicy, a wycinka bez zgłoszenia naraża właściciela nieruchomości na dotkliwą karę finansową, która może wynieść dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. W ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku pracownik urzędu sprawdzi na terenie jakiej nieruchomości ma się odbyć wycinka i jakiego drzewa dotyczy zgłoszenie. Od tego czasu urząd będzie miał jeszcze dwa tygodnie na wydanie zezwolenia na wycinkę lub jej zakazanie.

Urząd ma prawo wydać wycinki, jeśli:

  • drzewo do wycinki znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
  • drzewo do wycinki znajduje się na terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zielony,
  • drzewo jest cenne przyrodniczo lub będzie tzw. drzewem pomnikowym,
  • teren objęty jest formą ochrony przyrody.

Konieczność zgłoszenia wniosku na wycinkę zależy od gatunku drzewa i jego obwodu. Nowelizacja określa, że zgłoszenia należy dokonać w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od poziomu gruntu przekracza:

  • 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego jak i klonu srebrzystego,
  • 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
  • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem 5 lat od dokonania przez urząd oględzin drzewa zgłoszonego do wycinki, władający terenem wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizowaną na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Wysokość opłat w zależności od rodzaju drzewa za 1 cm obwodu mierzonego na 130 cm:

  • do 100 cm: minimalnie 12 zł a maksymalnie 170 zł
  • od 101 cm: minimalnie 15 zł, a maksymalnie 210 zł.

Stawka za 1m2 powierzchni krzewów wynosi odpowiednio: minimalnie 10 zł, a maksymalnie 50 zł.

Najciekawsze artykuły
Przedszkole przejęte od POLFY – jak nowe
Nie zwalniamy tempa przy budowie dróg
Walka ze smogiem
Z Serca Darami – czyli pomagamy tym, że śpiewamy
W Białołęckim Ośrodku Kultury