Kultura

Warszawa chwyta wodę
29 lipca 2020
Przypominamy, że jeszcze tylko do 31 lipca mieszkańcy Warszawy (osoby fizyczne oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) mogą składać wnioski o dofinansowanie do instalacji urządzeń, które służą do gromadzenia wody opadowej i roztopowej.

Korzyści ze zbierania deszczówki

Zbieranie deszczówki to czysta oszczędność: zmniejszamy rachunki za wodę z wodociągu i nie wyczerpujemy skromnych zasobów naturalnych. Woda ta ma świetne właściwości. Jest miękka, lekko kwaśna, nie zawiera magnezu, potasu i obecnego wodzie wodociągowej chloru. Świetnie nadaje się do podlewania roślin np. iglaków i azalii. Można nią również umyć samochód, a gdy zbudujemy odpowiednie przyłącze z filtrem, to nawet wykorzystywać do prac porządkowych w domu oraz do spłukiwania toalety. Można w ten sposób zmniejszyć zużycie wody blisko o połowę.

Najlepsza woda deszczowa to taka, która spływa po dachach pokrytych dachówkami. Nie powinno się zbierać z dachu pokrytego azbestem albo papą, bo obniżają one jakość wody. Zbierać ją można np. do pojemników ustawianych pod rynną albo w specjalnych beczkach lub do zbiorników znajdujących się pod poziomem gruntu.

Łap deszczówkę, łap kasę

Warszawa udziela wsparcia finansowego na:

 • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
 • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi i można z nich pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

  W ramach jednego wniosku można otrzymać:

  • do 4 000 zł – dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą,
  • do 10 000 zł – dotacja dla pozostałych wnioskodawców niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
  • do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji – dotacja dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  Gdzie składać wnioski?

  W czasie stanu epidemicznego mieszkańcy mogą przesyłać wnioski o dotacje pocztą na adres ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa lub skan dokumentacji mailowo, na adres Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl. Wniosek przysłany skanem będzie rozpatrzony, a oryginał będzie można dostarczyć w dniu podpisywania umowy o udzielenie dotacji.

  Dokumenty do wypełnienia i wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji, dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.

 • Najciekawsze artykuły
  Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
  Nowe nazwy ulic na Białołęce
  Warszawa chwyta wodę
  Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
  Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury