Kultura

Centrum lokalne Modlińska 257
18 czerwca 2020

Pomimo cięć budżetowych w inwestycjach wywołanych kryzysem epidemicznym uda się zachować finansowanie prac remontowo–konserwatorskich Centrum Lokalnego Modlińska 257. W czerwcu po sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy ostatecznie dowiemy się ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na inwestycję. Wówczas ogłoszony zostanie przetarg na budowę.

Wiadomo, że do projektu architektonicznego zostały wprowadzone zmiany polegające na podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej. To oznacza, że uzyskane w ten sposób dodatkowe pomieszczenie, będzie można przeznaczyć na zajęcia centrum.

Całość prac remontowo–konserwatorskich będzie nadzorować Stołeczny Zarząd rozbudowy Miasta, który ma doświadczenie w remontowaniu budynków zabytkowych.

Centrum Lokalne Modlińska 257 powstanie w zabytkowym budynku oraz w przylegających do niego oficynach i ogrodzie. W ubiegłym wieku w zabudowaniach funkcjonował m.in. konspiracyjny teatr Leona Schillera, skład broni dla AK w czasie wojny, a po wojnie dom opieki dla seniorów. Z czasem, ze względu na ich zły stan techniczny, budynki wyłączono z eksploatacji.

Po remoncie Modlińska 257 ma znów stać się miejscem tętniącym życiem. Zdecydowali o tym mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach społecznych w latach 2015/2016. Będzie tu przestrzeń do spotkań towarzyskich oraz aktywności artystycznej i obywatelskiej. W budynku i jego oficynach planowane jest urządzenie kina sąsiedzkiego, sali prób muzycznych, przestrzeni dla organizacji pozarządowych, czytelni, klubokawiarni, ekspozycji dotyczącej historii Białołęki i warsztatów dla kreatywnych. W jednej z oficyn planowane jest urządzenie sąsiedzkiego warsztatu. Udało się też powiększyć ogród przylegający do zespołu budynków – o działkę o powierzchni 1 185 m2 przekazaną przez sąsiadujący Stołeczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W ciepłe dni ogród zamieni się w kino i teatr plenerowy oraz przyjazne miejsce do wypoczynku.

Remont i zagospodarowanie tereny wokół budynku powinny się zakończyć w ciągu trzech lat.

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę