Kultura

Nowy most na rzece Długiej otwarty
3 lipca 2019
11 czerwca o godz. 10.45 pierwsze samochody pojechały nową przeprawą w ciągu ul. Zdziarskiej na rzece Długiej. Most powstał w ramach inwestycji Modernizacja ul. Zdziarskiej.

Oprócz przeprawy, która zastąpi zniszczony most, powstało półturbinowe rondo łączące ulice Zdziarską i Kąty Grodziskie. Dzięki tej inwestycji autobusy komunikacji miejskiej będą mogły skręcać z ul. Kąty Grodziskie w ul. Zdziarską. Wcześniejszy układ drogowy uniemożliwiał taką relację dla pojazdów ZTM.

– To bardzo ważna inwestycja dla Zielonej Białołęki, która nie tylko poprawi komunikację we wschodniej części dzielnicy, ale też usprawni dojazd do nowo powstającej szkoły w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego – mówi Grzegorz Kuca, Burmistrz Białołęki.

Decyzja dopuszczająca do ruchu nowy most została wydana 30 maja. 11 czerwca wprowadzono nową organizację ruchu, po tym jak rano komisja potwierdziła prawidłowe wykonanie oznakowania. W związku z tym, że ruch pojazdów został przejęty przez nową przeprawę, wykonawca przystąpił do rozbiórki starego, wyeksploatowanego mostu. Wykona także odwodnienie ronda i inne prace, które dotychczas blokowała stara przeprawa. Do realizacji pozostanie też ostatnia – ścieralna warstwa nawierzchni na rondzie i moście.

W ramach tego przedsięwzięcia zostały przebudowane odcinki dróg powiatowych (ul. Kąty Grodziskie i ul. Zdziarska od ul. Ostródzkiej do mostu) oraz odcinek drogi gminnej (ul. Zdziarska od mostu w kierunku ul. Verdiego). Oprócz jezdni powstaje też chodnik i ścieżka rowerowa. Koszt inwestycji obejmujący prace projektowe i budowlane oraz wykupy gruntów, to ponad 13 mln zł. Zgodnie z umowa zawartą z wykonawcą – firmą FALBRUK zakończenie prac budowlanych ma nastąpić w październiku 2019 r.

Poza krótkimi okresami wymagającymi wyłączenia, cała inwestycja była realizowana pod ruchem, dzięki temu, że nowy most został zaprojektowany na północ od starej przeprawy.

Najciekawsze artykuły
Odbiór odpadów - nowe zasady
Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpoczyna działalność
Wypoczywaj kulturalnie
Nowe zasady programu RODZINA 500+
Nowy most na rzece Długiej otwarty