Kultura

Konkursy dotacyjne
20 grudnia 2017
200 tysięcy złotych to łączna pula środków przeznaczona na tegoroczne dotacje, którą organizacje pozarządowe mogą otrzymać na realizację projektów z zakresu animacji życia kulturalnego, upowszechniania kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego wspierających rozwój i integrujących środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka. Przypomnijmy, że w mijającym roku w ramach dotacji udało się zrealizować wiele projektów cieszących się ogromną popularnością. Wśród nich były koncerty w ramach Sceny kulturalnej – Przystanek Choszczówka dobrze nam znanych wykonawców takich jak: Dorota Miśkiewicz, Kinga Głyk, Magda Umer i Bogdan Hołownia oraz Mietek Szcześniak i Grażyna Auguścik z udziałem Paulinho Garcii. Mieszkańcy mieli również okazję zapoznać się z historią dzielnicy w ramach sympatycznego cyklu spacerów varsavianistycznych i spotkań Złota Kaczka po Białołęcku oraz wycieczek zabytkowymi autobusami połączonymi z gawędą historyczną podczas Autobusem (i kajakiem) czerwonym ed. III. Najmłodszym dedykowane były teatrzyki w parkach i na placach zabaw, a Twórcze podwieczorki w Parku Henrykowskim integrowały wszystkie pokolenia białołęczan – od maluchów na animacjach po dorosłych na koncertach. Liczymy, że i w 2018 r. organizacje pozarządowe przedstawią wiele nowatorskich projektów, które będą angażowały różne grupy. Co ważne w ramach otwartego konkursu podmioty mogą złożyć dowolną liczbę ofert. Zadanie może być realizowane m.in. poprzez cykliczne i okazjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne, edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych lub zorganizowanych grup uczniowskich, a także organizację działań z zakresu integracji pokoleniowej lub środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak składać projekty?

Ofertę należy złożyć w generatorze wniosków na stronie https://www.witkac.pl do 9 stycznia 2018 r. do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć do 10 stycznia 2018 r. do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Uwaga! Oferty złożone w generatorze bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. W razie wątpliwości można kontaktować się z Panią Krystyną Ordowską z Wydziału Kultury pod numerem telefonu 22 741 74 79 wew. 111, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie www.bialoleka.waw.pl w zakładce Dla mieszkańców-Organizacje pozarządowe-Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych-2018.

Najciekawsze artykuły
Modlińska 257 z pozwoleniem i pieniędzmi na kompleksowy remont
Nowy sezon na budowie dróg
Masz uwagi do rozwiązań organizacji ruchu w Henrykowie?
Zielone wsparcie do 100% – nowy program osłonowy
Kulturaki. Literatura. Pierwsza edycja rodzinnego festiwalu kulturalnego