Sport

Syrenka na nowo - modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Picassa
18 czerwca 2020
Białołęcki Ośrodek Sportu ogłosił postępowanie przetargowe na modernizację boiska Syrenka znajdującego się przy parku Picassa.

W ramach budowy płyta boiska zostanie wydłużona o 50 cm, nawierzchnia z trawy syntetycznej zostanie całkowicie wymieniona wraz z deinstalacją oraz montażem bramek, zostanie też wykonany nowy podział boiska tak, aby wyodrębnić dodatkowy sektor, tzw. 3-cie boisko.

Umowa na realizację inwestycji będzie obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania.

Termin realizacji umowy będzie wynosił do 10 tygodni (70 dni kalendarzowych) od daty podpisania umowy.

Jeśli wystarczy środków finansowych przeznaczonych na inwestycję, to możliwe będzie zamówienie jeszcze:

  • dwóch wyjmowanych dużych bramek ligowych 7 x 2 m w kolorze białym (z montażem),
  • sześciu wyjmowanych bramek o wymiarach 5 x 2 m w kolorze białym (z montażem).

Wówczas realizacja opcji dodatkowej nastąpi w terminie 4 tygodni od daty wezwania Białołęckiego Ośrodka Sportu, ale dopiero po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych.

Oferty można składać do 17 czerwca br. do godz. 10,00, tego samego dnia nastąpi otwarcie ofert.

Więcej informacji na stronie www.bos.waw.pl.

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę