Sport

Warszawa wspiera przedsiębiorców
4 maja 2020
Pakiet zawiera rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie najgorszego okresu.

Ulgi dla najemców miejskich lokali użytkowych oraz dzierżawców terenów miejskich

Żeby uzyskać czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca musi zwrócić się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wydzierżawiającej z wnioskiem o obniżkę za dany okres. Jako pierwsze zostaną rozpatrzone wnioski osób, zmuszonych do całkowitego zamknięcia lokalu. Początkowo obniżka będzie przyznawana na miesiąc, z możliwością przedłużenia. W przypadku całkowitego zaprzestania działalności na dzierżawionym gruncie, miasto zmniejszy czynsz o 90%. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, także mogą złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to też prowadzących ogródki gastronomiczne.

Ulgi w spłacie należności

Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski można składać dopiero po powstaniu zaległości.

Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty. Podatnik powinien wystąpić z wnioskiem, który z odpowiednimi załącznikami przesyła elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka lub na adres e-mail: Sekretariat. COP@um.warszawa.pl.

Opłaty za użytkowanie wieczyste - odroczenie

Miasto proponuje odroczenie płatności na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 r.

Opłaty za odpady

Jeśli przez cały miesiąc nie powstawały odpady (zamknięty lokal, zawieszona działalność), to nie powstanie obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie nimi. Wówczas właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację elektronicznie za pomocą platformy ePUAP2. Więcej: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje.

Pomoc najemcom ogródków gastronomicznych

Wsparcia przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych).

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę