Sport

Coś się kończy, coś się zaczyna…
30 grudnia 2019
W budżecie obywatelskim grudzień to miesiąc… gorący! Jedna edycja się kończy a wraz z nią realizacja wszystkich projektów, a druga się zaczyna zgłaszaniem nowych.

Na początku miesiąca wystartowała nowa, 7 edycja budżetu obywatelskiego. Poza harmonogramem nie ma żadnych zmian. Po krótkim odejściu od starego kalendarza, kiedy to zgłaszanie projektów i głosowanie odbywały się w innych miesiącach niż w poprzednich edycjach, teraz do niego wracamy. I tak:

 • zgłaszanie projektów trwa od 3 grudnia 2019 do 21 stycznia 2020,
 • weryfikacja projektów trwa od 22 stycznia do 6 maja 2020 (w tym czasie urzędnicy kontaktują się z autorami projektów w sprawie poprawienia pomysłów),
 • odwołania od oceny negatywnej trwają: od 7 do 13 maja 2020 składanie wniosków i od 14 do 31 maja ponowna ocena projektu,
 • głosowanie na projekty trwa od 15 do 30 czerwca 2020,
 • ogłoszenie wyników nastąpi 16 lipca 2020,
 • projekty, które zostaną zgłoszone i wybrane do realizacji w 7. edycji będą wykonane w 2021 roku.

  Zasady 7. edycji
  KTO MOŻE ZGŁASZAĆ? Mieszkańcy Warszawy wg zamieszkania a nie zameldowania.
  LICZBA AUTORÓW Maksymalnie 3.
  POZIOMY, NA KTÓRYCH MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY:

  • Ogólnomiejski – jeśli projekt obejmuje obszarem więcej niż jedną dzielnicę i nie wchodzi w zakres zadań własnych m.st. Warszawy powierzonych dzielnicom.
  • Dzielnicowy – jeśli projekt obejmuje obszarem jedną dzielnicę i wchodzi w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie – Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

  ŚRODKI FINANSOWE DOSTĘPNE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM M. St. Warszawa (ogólnomiejski): 24.933.409 zł. Dzielnica Białołęka: 3.906.234 zł.

  POPARCIE PROJEKTU W POSTACI PODPISÓW Ogólnomiejski: 40 mieszkańców Warszawy Dzielnicowy: 20 mieszkańców Dzielnicy, w której zlokalizowany jest projekt UWAGA!!! Na listach poparcia nie może podpisywać się autor projektu.

  OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ

  Na obydwu poziomach:

  • bezpłatne korzystanie z projektu,
  • minimalna dostępność projektu wynosi 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06:00 – 22:00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu),
  • wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców.

  POZOSTAŁE ZASADY DLA PROJEKTU

  • wykonalność w 1 rok budżetowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
  • lokalizacja na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny,
  • zgodność z prawem (np. nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, nie mogą wskazywać wykonawcy projektu, ani zakładać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych),
  • zadania z katalogu zadań własnych wykonywanych przez m.st. Warszawę określonych w statucie miasta oraz ustawach dotyczących Warszawy i samorządu,
  • oszacowany koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy limitu (patrz wyżej),
  • brak dzielenia na etapy lub zgłoszenie wykonania jedynie dokumentacji projektowej.

  JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

  • przez internet korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl, gdzie należy wypełnić formularz i wszelkie niezbędne załączniki;
  • osobiście w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 – 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, stanowiska nr 20-25;
  • przesyłając projekt pocztą tradycyjną na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem Budżet obywatelski 2021. UWAGA!!! O przyjęciu projektu decyduje data wpływu do Urzędu.

  Dyżury, maratony…

  Specjalnie dla mieszkańców chcących złożyć projekt Urząd Dzielnicy Białołęka zorganizuje wsparcie w postaci:

  • dyżuru konsultacyjnego, 8 stycznia 2020 roku w godz. 17:00 – 20:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. Tematyka: budowa/remonty dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych, budowa/remonty/doposażenia placów zabaw i parków, nasadzenia roślin, utrzymanie czystości, budowa/remonty/uzupełnienia infrastruktury szkolnej;
  • maratonu pisania projektów, 11 stycznia w godz. 11:00 – 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. Tematyka: budowa/remonty dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych, budowa/remonty/doposażenia placów zabaw i parków, nasadzenia roślin, utrzymanie czystości, budowa/remonty/uzupełnienia infrastruktury szkolnej, organizacja zajęć/warsztatów edukacyjnych dla dzieci, organizacja zajęć/warsztatów sportowych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych, organizacja wydarzeń sportowych i kulturalnych;
  • dyżuru telefoniczno-mailowego od poniedziałku do piątku w terminie 3 grudnia 2019 – 21 stycznia 2020 w godz. 08:00 – 16:00 pełniony przez koordynatorów ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Białołęka: Anna Rurka, e-mail: arurka@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 335 oraz Joanna Pernal, e-mail: jpernal@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 333.

  Realizacja projektów w 2019 roku

  Kończy się rok 2019 a wraz z nim realizacje projektów wybranych w 5. edycji. W tym roku w Dzielnicy Białołęka do wykonania było 55 projektów, z czego 46 przez Urząd Dzielnicy Białołęka, 5 przez Zarząd Dróg Miejskich oraz 3 przez Zarząd Zieleni. W czwartym kwartale roku finiszują głównie projekty inwestycyjne, w których większość roku zajmują procedury przygotowawcze (uzgodnienia dot. przepisów wewnętrznych, uzyskanie pozwoleń, przeprowadzenie postępowań przetargowych na wybór projektanta, nadzoru oraz wykonawcy robót).

  W listopadzie zbudowane zostały chodniki: przy ul. Waligóry oraz przy ul. Wałuszewskiej, ul. Ołówkowej i ul. Bohaterów. Chodnik przy ul. Waligóry powstał na podstawie projektu Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika – ul. Waligóry na odcinku od zjazdu na drogę wewnętrzną (droga bez nazwy) i dochodzi do ulicy Perkusyjnej (choć miał dochodzić do ul. Strunowej. Zmiany zostały wprowadzone po uwagach Biura Polityki Mobilności i Transportu na etapie uzgadniania przez projektanta dokumentacji budowlanej). Pozostałe 3 chodniki powstały na podstawie projektu Bezpieczny spacer! – budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej (od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów), tzn. 435-metrowy odcinek wzdłuż ul. Wałuszewskiej oraz 50 m przy ul. Ołówkowej i 20 m przy ul. Bohaterów.

  Mieszkańcy Wschodniej Białołęki mogą już po zmroku korzystać z boiska w parku Magiczna, które w ramach projektu Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białołęce zyskało oświetlenie. A na Zielonej Białołęce przy ul. Jabłoni powstała kolejna już w naszej Dzielnicy górka saneczkowa, dzięki zgłoszeniu projektu Górka saneczkowa w Choszczówce.

  Z kolei na budynkach komunalnych znajdujących się najbliżej Wisły oraz na Elektrociepłowni Żerań zawisły budki dla jerzyków. W sumie 90 nowych mieszkań dla tych bardzo pożytecznych (zwłaszcza latem) ptaków pojawiło się dzięki realizacji projektu Chronimy jerzyki i wróble na Białołęce.

  Na jesień zaplanowano również nasadzenia w całej Dzielnicy w ramach realizacji projektów: Białołęka kwitnąca – nasadzenia krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy, Zazielenianie –krzewy, Nowa zieleń dla Żerania, Hortensje na Talarowej. Nowe nasadzenia będą cieszyć oczy już za parę miesięcy, na razie zakorzeniają się w gruncie. W listopadzie zakończyły się też projekty wielomiesięczne: edycja jesienna zajęć sportowych organizowanych wg projektu Bezpłatne zajęcia gimnastyczne Zdrowy kręgosłup, w których uczestniczyło w sumie 192 osoby oraz zakupy książek do bibliotek zrealizowane w ramach dwóch projektów: Wielkie Litery – książki dla seniorów i nie tylko, a także Wiedza dla pokoleń – dofinansowanie Wypożyczalni Zielona Biblioteka, dzięki którym nasze placówki biblioteczne wzbogaciły się o ponad 900 książek, ok. 40 audiobooków oraz ok. 110 filmów.

  Co się nie uda?

  Już wiadomo, że w roku 2019 Urząd Dzielnicy Białołęka nie zrealizuje 7 projektów:

  1. (177) Skwer Krzyżówki/Kowalczyka – Żerań. Koszt realizacji 273 tys. zł, z czego został wykonany projekt budowlany za ok. 5 tys. zł. Na część budowlaną przetarg ogłaszany był dwukrotnie i dwukrotnie unieważniony z powodu przekroczenia kwoty, którą UD Białołęka mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Projekt przeniesiony na 2020 rok.
  2. (593) Naprawiam sam – samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3. Koszt realizacji 8 tys. zł. W drodze przetargu został wybrany wykonawca z Gdańska, z którym umowę podpisano w sierpniu tego roku. Termin realizacji wynosił 90 dni. Niestety wykonawca nie podjął pracy. Rozstrzygnięcie nowego przetargu nie jest już możliwe w tym roku, dlatego projekt zostanie zrealizowany w 2020r.
  3. (619) Tężnia solankowa w Parku Picassa – mini uzdrowisko. Koszt realizacji ponad 300 tys. zł. W tym roku zostało wykonane studium wykonalności oraz otrzymaliśmy warunki przyłączenia do sieci elektrycznej. Termin przyłączenia wynosi 18 miesięcy. Pod koniec roku został ogłoszony przetarg na budowę tężni w systemie zaprojektuj i buduj. Jeśli zostanie rozstrzygnięty pomyślnie, to realizacja projektu nastąpi w 2020 roku.
  4. (994) Tężnia solankowa – reaktywacja. Koszt realizacji ok. 360 tys. zł. W tym roku zostało wykonane studium wykonalności oraz otrzymaliśmy warunki przyłączenia do sieci elektrycznej. Termin przyłączenia wynosi 18 miesięcy. Przetarg na wykonanie zostanie ogłoszony w 2020 roku.
  5. (1758) Montaż luster drogowych na wybranych skrzyżowaniach na terenie Wiśniewa/Henrykowa. Koszt realizacji 5 tys. zł. W ramach projektu zamontowano lustro na skrzyżowaniu Kołacińskiej i Żywicznej. Dla pozostałych 4 lokalizacji opracowano projekt organizacji ruchu, który w sierpniu został przekazany do Biura Polityki Mobilności i Transportu w celu zaopiniowania. Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego realizacja w tym roku nie będzie już możliwa. Projekt zostanie zrealizowany w 2020 roku.
  6. (2145) Ogrody Mehoffera – kwiaty, krzewy, drzewa. Koszt realizacji 174 tys. zł. W tym roku ogłaszane były 2 przetargi i obydwa zostały unieważnione ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację. W drugim przetargu projekt został podzielony na 2 etapy (inwestycyjny i nasadzeniowy), aby umożliwić wykonanie choć części inwestycyjnej. Niestety, pomimo podziału, oferenci zaproponowali 2 x większe koszty wykonania. Realizacja projektu została przeniesiona na 2020 rok.
  7. (2188) Jasne boisko – modernizacja oświetlenia boiska SP 356. Koszt realizacji 69 tys. zł. Projekt był niedoszacowany i konieczne było uzupełnienie środków finansowych, co nastąpiło w listopadzie. Projekt modernizacji został przekazany przez autora pod koniec września i wymagał uzupełnienia, aby można było zgłosić wykonanie robót budowlanych. Niestety, było już za późno na ogłoszenie przetargu na wykonanie, rozstrzygnięcie i zakończenie prac jeszcze w roku 2019.

  Szczegóły na temat zgłaszania projektów można znaleźć na stronie www.bialoleka.waw.pl w zakładce Budżet obywatelski, na stronie www.twojbudzet. um.warszawa.pl oraz na Budżet obywatelski Białołęka. Realizacje projektów z wszystkich edycji można znaleźć na stronie www.twojbudzet.um.warszawa. pl w zakładce Realizacje.

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę