Sport

Stare Świdry objęte konsultacjami społecznymi Osiedla Warszawy
11 lutego 2019
Projekt Osiedla Warszawy to trójstronny dialog pomiędzy miastem, prywatnymi inwestorami oraz stroną społeczną (mieszkańcy, organizacje pozarządowe), który zaczął się w 2018 roku. Dotyczy obszarów, które mają potencjał rozwojowy w mieście i dobre połączenia komunikacyjne z centrum.

Jakie miasto na obszarze Stare Świdry?

Stare Świdry, czyli obszar ograniczony od północy mostem im. Skłodowskiej-Curie, od wschodu ulicą Myśliborską, od południowego – zachodu granicę wyznacza obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. To jedna z 14 lokalizacji, którą Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy wyznaczyło w ramach obszaru zurbanizowanego. To miejsca, które dawniej pełniły funkcje przemysłowe, a teraz mają potencjał by stać się wielofunkcyjnym fragmentem miasta. Stare Świdry są jedną z tych lokalizacji.Warszawa potrzebuje nowych terenów rozwojowych, by powstawały miejsca rekreacji w zieleni, przestrzenie publiczne, miejsca pracy, nauki, kultury i nowe mieszkania. Stawiamy na wielofunkcyjny rozwój przestrzenny, który wzmocni policentryczną strukturę miasta i pozwoli na wygodne życie lokalnie. W wielu wskazanych lokalizacjach dominuje prywatna własność gruntów, dlatego tak ważny jest proces rozmowy o przyszłym zagospodarowaniu z właścicielami terenów. Wyniki warsztatów mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki przestrzennej miasta i będą stanowić głos do aktualnie tworzonego studium dla Warszawy. Na tym obszarze mają być realizowane mieszkania miejskie oraz mieszkania wybudowane przez TBS, według założeń Polityki Mieszkaniowej – Mieszkania2030. Na obszarze Stare Świdry może powstać modelowa część miasta, gdzie dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacje można włączyć się na dwa sposoby:

  1. Od 29 stycznia do 23 lutego można wysyłać opinie o tym terenie na adres osiedlawarszawy@ um.warszawa.pl.
  2. Wiedza uzyskana z opinii będzie wkładem do warsztatów, które rozpoczną się spotkaniem informacyjnym 12 lutego (wtorek) w godz. 18.00 – 20.00 w Biurze architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79;
    • 23 lutego w godzinach 12.00 – 16.00 jest zaplanowany spacer po Starych Świdrach (zbiórka Myśliborska 28) połączony z warsztatem (w SP nr 118 przy Leszczynowej 5), podczas którego zostaną rozpoznane potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców terenu;
    • 27 lutego w godz. 18.00 – 20.00 odbędzie się warsztat projektowy dotyczący wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79;
    • 14 marca w godz. 18.00 – 20.00 – warsztat weryfikacyjny, czyli prezentacja i analiza stworzonej koncepcji urbanistycznej, zebranie opinii do niej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

W czerwcu zaplanowano finalną prezentację przygotowanej koncepcji. Będzie ona stanowić materiał do dalszych ustaleń planistycznych. Ich efekty będą wdrażane zarówno przez miasto, jak i przez prywatnych właścicieli gruntów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych rozwojem tego miejsca.

Najciekawsze artykuły
Nowe zasady programu RODZINA 500+
Nowy most na rzece Długiej otwarty
Nowy ciąg pieszo-rowerowy
Kultura uliczna
W BOK pachnie latem