Edukacja

Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
29 lipca 2020
Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line od 1 lipca br. przez portal https://empatia.mpips.gov.pl/, Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub przez bankowość elektroniczną a od 1 sierpnia br. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Wydziale Obsługi Mieszkańców (w budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, parter, sala B) lub przesłać w formie listownej za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września br. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje także studentów.

Ważne informacje w sprawie programu Rodzina 500+

Przypominamy, że w oparciu o wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus) składane w ubiegłym roku, czyli po 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 roku. Osoby aktualnie pobierające świadczenie wychowawcze nie mają potrzeby teraz składać kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze.

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, ponieważ dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portali Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej bądź w wersji papierowej osobiście. Aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021 r., wnioski będzie można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia 2021 r.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury