Edukacja

3,5 mln zł na zajęcia dodatkowe - unijne środki zasilą naszą oświatę
29 lipca 2020
Ponad 10 tys. godzin zajęć dodatkowych w ośmiu białołęckich szkołach będzie od nowego roku szkolnego realizowanych dzięki pozyskaniu unijnych środków. Receptą na sukces były dobrze napisane wnioski i odpowiednia argumentacja – wskazująca na potrzeby białołęckiej oświaty w tym zakresie. W marcowym wydaniu Czasu Białołęki informowaliśmy, że osiem edukacyjnych projektów przeszło pozytywną weryfikację w konkursie na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkół podstawowych, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dziś już mamy potwierdzenie – będą unijne pieniądze na zajęcia dla białołęckich uczniów.

Ostateczna decyzja przyznaje dofi nansowanie dla następujących placówek:

  • Szkoła Podstawowa nr 368 przy ul. Ostródzkiej, wartość projektu: 437 711,38 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 342 przy ul. Strumykowej, wartość projektu: 436 646,52 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 112 przy ul. Zaułek, wartość projektu: 437 551,25 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa, wartość projektu: 437 406,25 zł
  • Szkoła Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów, wartość projektu: 437 947,25 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia, wartość projektu: 437 742,76 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 356 przy ul. Głębockiej, wartość projektu: 437 644,88 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 366 przy ul. Strumykowej, wartość projektu: 438 013,07 zł

Projekty zawierają atrakcyjną ofertę dla uczniów o największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Zakładają objęcie wsparciem ok. 1700 uczniów poprzez realizację programu rozwojowego obejmującego: prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe na rynku pracy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, uniwersalnych umiejętności, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i innych. Łącznie zostanie przeprowadzonych 10 118 godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych. Efektem będzie wzrost kluczowych kompetencji uczniów.

Ponadto w ramach projektów szkoły zostaną wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne na kwotę 833 968,81 zł. Stanowi to około 30% wartości przyznanych środków. Zakupione dodatkowe wyposażenie do sal przyrodniczych, informatycznych i językowych zwiększy efektywność i atrakcyjność nauczania w szkołach. Należy podkreślić, że tym przypadku nie ma konieczności zabezpieczenia finansowania wkładu własnego, bo wkładem własnym jest baza lokalowa szkół. Fundusze dotyczące sześciu projektów są już ujęte w budżecie dzielnicy oraz w WPF uchwałą Rady Warszawy z 18 czerwca br. Ostatecznie kwota przyznana w ramach konkursu wyniesie około 3,5 mln złotych razem z wkładem własnym. Projekty będą realizowane od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

– Uzyskanie tak dużych środków finansowych z funduszy UE, przeznaczonych na dodatkowe zajęcia w ośmiu białołęckich szkołach, to wielki sukces dzielnicy. Szczególnie, że na poziomie Warszawy w tym konkursie dofinansowanie dostała tylko jedna szkoła z innej dzielnicy. I to nie koniec funduszy z UE dla Białołęki – zapowiada zastępca burmistrza Dzielnicy Białołęka Izabela Ziątek.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury