Edukacja

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i zerówek w wakacje
18 czerwca 2020
Decyzja ma związek z pandemią COVID-19 i troską o bezpieczeństwo najmłodszych i personelu.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią ich otwarcie, to w lipcu i sierpniu br. dzieci będą mogły przez sześć tygodni uczęszczać do swojego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole. Ze względów bezpieczeństwa placówki nie będą proponowały opieki dzieciom uczęszczającym na co dzień do innych przedszkoli/szkół. Aby nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i pozostały personel mógł skorzystać z urlopów wypoczynkowych, placówki pozostaną zamknięte przez okres 2,5 tygodni. Terminy pracy oraz przerwy dla poszczególnych przedszkoli/szkół zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

Przedszkola niepubliczne działające na zasadach przedszkoli publicznych pracę oraz przerwę w okresie wakacyjnym organizują w uzgodnieniu z Radą Rodziców.

Pełna informacja dotycząca harmonogramu pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na lipiec i sierpień br. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br. na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę