Edukacja

Białołęka z dużą szansą na unijne środki dla szkół
4 maja 2020
W dobie nadciągającego kryzysu finansowego, każda dodatkowa złotówka na zajęcia pozalekcyjne w szkołach jest na wagę złota. Tym bardziej cieszy fakt, że mamy wielką szansę na unijne fundusze na ten cel - mówi Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka Izabela Ziątek. W konkursie na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkół podstawowych, finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, aż osiem projektów, w których nasza dzielnica jest Liderem/Partnerem przeszło pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną. Są to następujące projekty:
  • „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”
  • „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231”
  • „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314”
  • „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”
  • „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”
  • „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”
  • „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”
  • „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”.

Oznacza to, że wnioski białołęckich placówek o dofinansowanie zostały skierowane do negocjacji, które potrwają do 9 maja br. Po negocjacjach zapadną ostateczne decyzje odnośnie ostatecznej listy beneficjentów programu i wysokości dofinansowania.

Liczymy, że wszystkie osiem szkół, które dostały się do etapu negocjacji, otrzyma unijne środki, w tym ok. 30% na doposażenie sal dydaktycznych.

Łączna suma białołęckich projektów, o które ubiegamy się w ramach konkursu, wynosi 3,5 mln zł. W tym przypadku nie ma konieczności zabezpieczenia finansowania wkładu własnego, bo wkładem własnym jest baza lokalowa szkół.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury