Edukacja

Jaka będzie nowa szkoła przy ul. Świderskiej? Ogłosiliśmy konkurs na koncepcję
19 marca 2020
24 lutego został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Świderskiej 93. Na działce o powierzchni ponad 3,2 ha planujemy budowę 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 zerówki w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni.

W ramach procedury konkursowej czekamy na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Wówczas dowiemy się ile pracowni architektonicznych jest zainteresowanych opracowaniem koncepcji szkoły. Po weryfikacji uczestników w kwestii spełnienia wymagań określonych w regulaminie konkursu, zaprosimy pracownie do składania prac konkursowych. Zweryfikowane pracownie będą miały czas na opracowanie koncepcji do 19 czerwca 2020 roku. Wszystkie prace, które wpłyną do urzędu, zostaną zanonimizowane, a następnie sąd konkursowy dokona wyboru najlepszej pracy.

-Zapraszamy pracownie architektoniczne do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że prace będą wysokiej jakości, a zwycięska koncepcja spełni oczekiwania mieszkańców - mówi Grzegorz Kuca, Burmistrz Białołęki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej szkoły, która powinna być zapraszająca, zaprojektowana tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci a także uwzględniać rozwiązania proekologiczne. Wnętrza powinny być odpowiednio wyciszone, a ciągi komunikacyjne stwarzać warunki zarówno do spędzania czasu w większych grupach, jak i odseparowania się od tłumu. W centralnym punkcie szkoły powinien być zlokalizowany wewnętrzny plac rekreacyjny. Szkoła powinna być tak zaprojektowana, by dawała możliwości wykorzystania części budynku oraz terenów zewnętrznych po godzinach pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Przyszła szkoła położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wałów wiślanych, w części zachodniej porośniętych łęgiem, który powinien zostać uwzględniony w aranżowaniu przestrzeni. Aranżacja terenu wokół budynku powinna wpisywać się w naturalny charakter okolicy. Zastosowanie roślin jest również możliwe na ścianach budynku szkoły.

-Konkurs ma wyłonić najlepszą koncepcję architektoniczną pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym. Dzięki takim konkursom mamy szansę na ciekawą architekturę wkomponowaną w istniejący krajobraz. Liczymy na oryginalne, ale także funkcjonalne pomysły architektów – dodaje Jan Mackiewicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, odpowiedzialny m.in. za inwestycje na Białołęce.

Nowościami, które proponujemy na zewnątrz budynku szkoły są: zielone klasy umożliwiające przeprowadzanie lekcji na dworze, strefa różnorodności biologicznej o funkcji edukacyjnej, czy strefa ciszy, gdzie dzieci mogłyby odpocząć od hałasu. Rekomendujemy wprowadzenie do koncepcji elementów edukacyjnych z różnych dziedzin wiedzy np. modele obrazujące jakieś zjawiska, tabliczki z nazwami roślin, lapidarium, sylwetki dziko żyjących zwierząt, ogród z roślinami jadalnymi (wyposażony w kompostowniki, miejsce do składowania narzędzi ogrodniczych, doniczek, itp., ujęcie wody do podlewania roślin. Wskazane jest zaprojektowanie tu szklarni, ławeczek i stołów np. do pracy czy przygotowywania rozsad). Zobaczymy jak pracownie zmierzą się z tym wyzwaniem!

- Każde nowe miejsce w szkołach na Białołęce jest na wagę złota, dlatego tak bardzo mnie cieszy, że w naszej dzielnicy powstanie kolejna szkoła podstawowa, odciążająca sąsiednie placówki. Dodatkowo szkoła ta ma spełniać wymogi nowoczesnej edukacji - mówi Izabela Ziątek, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka, odpowiedzialna m.in. za oświatę w dzielnicy.

Po wyborze zwycięskiej pracy, pracownia, która ją wykonała, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 40 tys. zł zostanie zaproszona do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. W następnym kroku wybierzemy wykonawcę prac, który zrealizuje inwestycję.

Najciekawsze artykuły
Nowi policjanci m.in. dla Zielonej Białołęki
Nowe nazwy ulic na Białołęce
Warszawa chwyta wodę
Rusza składanie wniosków w programie Dobry start
Wakacje z Białołęckim Ośrodkiem Kultury