Edukacja

Rok ważnych inwestycji na Białołęce
30 grudnia 2019
To był pierwszy pełny kalendarzowy rok samorządu nowej kadencji i pierwszy, w którym nowy Zarząd Dzielnicy pracował dla Białołęki. A działo się wiele i to na każdej płaszczyźnie. Przede wszystkim zainaugurowaliśmy rok szkolny w dwóch nowych szkołach podstawowych. Przy ul. Myśliborskiej i Warzelniczej (Hemara) uruchomiliśmy łącznie aż 1650 kolejnych miejsc dla uczniów. W całej Warszawie to były jedyne nowe placówki otwarte we wrześniu. Co ważne – otwarcie tych obiektów to zwieńczenie pracy kilku Zarządów Dzielnicy. Ponadto dostosowaliśmy do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych budynek dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej przy ul. Porajów, wyremontowaliśmy boiska i przeprowadziliśmy modernizację akustyczną sali gimnastycznej placówki przy Juranda ze Spychowa. Natomiast dzięki rozbudowie budynku szkoły podstawowej przy ul. Bohaterów, obiekt zyskał zmodernizowane szatnie i dwie sale zajęć.

Pierwsze liceum i basen ZB

Pełną parą buduje się też kolejna duża placówka oświatowa – szkoła podstawowa przy ul. Ruskowy Bród/Verdiego, która we wrześniu 2020 r. będzie gotowa na przyjęcia następnych 1000 uczniów z Zielonej Białołęki. Te inwestycje pozwolą na wygospodarowanie miejsca dla drugiego na Białołęce, a pierwszego we wschodniej części dzielnicy – liceum ogólnokształcącego w budynku przy ul. Ostródzkiej. Rada Warszawy podjęła decyzję o powołaniu tej placówki i już przygotowujemy się do przyjęcia od września licealistów. Po sąsiedzku z przyszłym liceum planujemy budowę pływalni. Pozyskaliśmy działkę na ten cel. Właśnie prowadzone są na niej – zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków – prace archeologiczne. Po ich zakończeniu ogłosimy konkurs na koncepcję pływalni.

Nasze drogie drogi

Przez cały rok rozwijaliśmy infrastrukturę drogową. U zbiegu ulic Kąty Grodziskie i Zdziarskiej wybudowaliśmy wygodne rondo, umożliwiające uruchomienie komunikacji autobusowej we wszystkich relacjach, a na rzece Długiej – w miejscu wąskiego i zniszczonego – powstał nowy most z chodnikiem i ścieżką rowerową. Poszerzyliśmy też ul. Zdziarską od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby, by kolejni mieszkańcy mieli ułatwiony dostęp do komunikacji miejskiej, a autobusy ZTM mogły korzystać z nowej pętli. Zbudowaliśmy ulice – sami bądź w oparciu o umowy z deweloperami. I tak powstały: przedłużenie ul. Poręby do ul. Orneckiej, ul. Ku Rzece, rondo na skrzyżowaniu ul. Kowalczyka z ul. Łopianową oraz ul. Starowiślną, ulice 21 i 23 KDD od ul. Głębockiej do ul. Okrągłej. Ruszyliśmy z budową ul. 5KDD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona, ul. Magicznej oraz ul. Podwójnej. Trwa budowa długo oczekiwanej ulicy Siecznej. Ponadto budujemy oświetlenie w ul. Grzymalitów. Dzięki pomysłom mieszkańców do budżetu obywatelskiego i w trosce o komfort pieszych wybudowaliśmy chodniki przy ulicach: Waligóry, Wałuszewskiej, a przy Skarbka z Gór poszerzyliśmy istniejący. Uczniowie już korzystają z wygodnej trasy pieszo -rowerowej przy ul. Hemara, miedzy dwoma szkołami.

Na Białołęce doświetlonych zostało 72 przejść dla pieszych, a 11 ulic zostało utwardzonych w ramach dzielnicowego i miejskiego programu poprawy nawierzchni gruntowej dróg. Nową nawierzchnię już mają, bądź zyskają do końca roku ulice: Ornecka, Frachtowa, Wojdyńska, Stogi przy skrzyżowaniu z ul. Spichrzową, Chlubna – w kierunku ul. Chlebowej, Chlubna na odcinku od ul. Piwoniowej do Henrykowskiej, Lemiesz, Piasta Kołodzieja, Opłotki, Nad Rzeczką. Nową nakładkę asfaltową zyskały też ulice: Okrągła, Henrykowska od ul. Przytulnej do Zagrodeckiej i Odkryta na odcinku od ul. Łączącej do ul. Stefanika. Wykonaliśmy też remonty zatok autobusowych na ul. Okrytej (2 zatoki) i na ul. Juranda ze Spychowa (2 zatoki) oraz odwodnienie ul. Morelowej i przepust w ul. Słodkiej wraz z przedłużeniem na tej ulicy nawierzchni asfaltowej. Na osiedlu Henryków wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania, natomiast nowe chodniki powstały przy ul. Myśliborskiej i Szałwiowej.

Budujemy wspólnotę

Intensywnie działaliśmy na rzecz integracji naszej lokalnej społeczności. Dla Białołęki jest to tym ważniejsze, że w najszybszym tempie, nieporównywalnym z żadnym innym miejscem w Polsce, przybywa nam nowych mieszkańców. Wspólnie bawiliśmy się na koncercie Kamila Bednarka i Sound’n’Grace na Dniach Białołęki, a we wrześniu podczas Back to school swoje talenty prezentowały dzieci i młodzież z białołęckich placówek oświatowych i klubów sportowych. W tym roku już po raz drugi Zielona Białołęka integrowała się na wydarzeniu zorganizowanym wspólnie z mieszkańcami i sklepem Decathlon. Natomiast w niedzielę, 8 grudnia Krok po kroczku smacznie i z kolędą na ustach weszliśmy w atmosferę świąt.

Mieszkańcy Białołęki to często ludzie zabiegani, więc dużo wspólnie biegaliśmy – z okazji Dnia Matki na Białołęckim Biegu Mam, we wrześniu po najmłodszej przeprawie przez Wisłę – w Biegu przez Most, a w listopadzie w Biegu Niepodległości w lasach Choszczówki. 14 grudnia pobiegliśmy wokół Aresztu Śledczego w Biegu Wolności upamiętniając w ten sposób rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zaprosiliśmy też wielu sportowców, którzy przyjeżdżają do naszej dzielnicy i prowadzą zajęcia aktywizujące różne grupy – kobiety, młodzież, seniorów. Na zajęciach Sportowa Rodzina pod okiem zawodników Legii trenowały dzieci z rodzicami. Aby sport można było uprawiać bez względu na pogodę postaraliśmy się o środki na pneumatyczne zadaszenie dla trzech boisk: przy szkołach podstawowych nr 344 i 356 oraz na Orliku przy ul. Krzyżówki.

Zielono nam

Dbaliśmy o przyrodę Białołęki. Wiosną rozdaliśmy mieszkańcom budki lęgowe dla ptaków, a ostatnio wydaliśmy karmniki i karmę. Dzięki skutecznym rozmowom z inwestorami prywatnymi, na ich koszt przesadzonych, zamiast wyciętych, zostało kilkadziesiąt drzew, w tym okazały dąb o obwodzie pnia 224 cm, który wraz z misą ziemi ważył ok. 70 ton! Oczywiście sadziliśmy też zupełnie nowe drzewa. W ciągu roku przybyło ich za naszą sprawą 131 szt. Na dachu urzędu zamieszkały dwie pszczele rodziny. Miodem od pasiastych mieszkańców częstowaliśmy Białołęczan. Ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na koncepcję urządzenia zupełnie nowego terenu zielonego – Parku przy ul. Botewa. 16 grudnia ogłosiliśmy zwycięzcę. Ruszyliśmy z przebudowa placu zabaw na trenie reakreacyjno-sportowym przy ul. Portowej. Zbudowaliśmy kolejną górkę saneczkową przy ul. Jabłoni, a istniejącą górkę w Parku Magiczna wyposażyliśmy w zjeżdżalnie, by służyła też latem. Te dwa ostatnie projekty to pomysły mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Ale nie tylko realizowaliśmy projekty do budżetu obywatelskiego, zachęcaliśmy też do głosowania w tegorocznej edycji. Dlatego ogromnie ucieszył nas wynik Białołęki – pierwsze miejsce pod względem liczby głosujących na tysiąc mieszkańców. Jesteście wielcy!

Białołęce stuknęło ćwierćwiecze

Urząd dzielnicy zyskał tytuł miejsca przyjaznego seniorom, a Białołęka obchodziła 25 – lecie powstania jako odrębnego bytu samorządowego. Przy tej okazji zrobiliśmy kilka porównań, z których wynika, że przez ostatnie ćwierć wieku Białołęka pod względem liczby mieszkańców powiększyła się PIĘCIOKROTNIE! 25 lat temu liczyła ok 33 tys. mieszkańców, dziś ok. 160 tysięcy. Praca dla tak szybko rozwijającego się samorządu to ogromne wyzwanie. Po mijającym roku wiemy o tym jeszcze lepiej.

Grzegorz Kuca
Burmistrz Dzielnicy
Białołęka m.st. Warszawy

***

To był rok ciężkiej pracy i zdobywania nowych doświadczeń. Działania na rzecz mieszkańców w Zarządzie Dzielnicy różnią się od obowiązków, jakie pełniłam pracując w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W dzielnicy jesteśmy znacznie bliżej codziennych problemów mieszkańców, a na Białołęce – w dzielnicy, która tak szybko się rozwija – te problemy trzeba w bardzo szybkim tempie rozwiązywać, bo za chwilę pojawiają się kolejne. Dużym sukcesem samorządu Białołęki w mijającym roku było zapewnienie wszystkim dzieciom publicznego miejsca w przedszkolach na terenie dzielnicy. Stało się tak po raz pierwszy od powstania Białołęki!

Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Liczę, że powtórzymy ten sukces w nadchodzącym roku, zwłaszcza, że już intensywnie się do tego przygotowujemy.

Izabela Ziątek, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

***

Już rok?, czy aż rok? Trudno określić ponieważ pierwszy rok funkcjonowania nowego Zarządu to czas na poznanie i wdrążenie się w problematykę poszczególnych spraw dzielnicy. Mimo, że byłam Radną Dzielnicy przez 9 lat to praca Zastępcy Burmistrza ma zupełnie inny charakter. Sporo przedsięwzięć udało się zrealizować, ale są nowe, które wymagają nie tylko czasu ale przede wszystkim dużego zaangażowania i to nie tylko pracowników Urzędu (którzy świetnie znają specyfikę naszej dzielnicy i są niesamowicie związani i pracowici na jej rzecz) ale głównie naszego-Zarządu oraz Rady. Wierzę, że w zespole Mieszkańcy, Radni, Zarząd, Pracownicy Urzędu oraz miasto Stołeczne Warszawa jeszcze nie jedno zbudujemy, utworzymy, naprawimy, przesadzimy i zorganizujemy.

Anna Majchrzak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

***

Zieleń i inwestycje – to dwa szczególnie mi bliskie zagadnienia związane z funkcjonowaniem dzielnicy. Cieszy, że projekt Parku przy Botewa zaczyna nabierać coraz bardziej realnych kształtów, a realizowana polityka odnośnie przesadzania drzew oraz nasadzeń zastępczych spotkała się z Państwa ciepłym przyjęciem. Mam świadomość, że w tej materii jest na Białołęce jeszcze wiele do zrobienia i dlatego nie będziemy ustawać w działaniach na rzecz rozwoju terenów zielonych. Druga istotna kwestia to inwestycje kubaturowe. To nie tylko nowe szkoły – te zrealizowane w tym roku czy będąca w trakcie budowy przy ul. Verdiego. Mając świadomość ogromu potrzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących placówek cieszy fakt pozyskania środków na wykonanie projektu rozbudowy SP257 przy ul. Podróżniczej. W kolejce czekają inne placówki – nie zapominamy o nich i będziemy się starać pozyskać fundusze również na te zadania.

Jan Mackiewicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę