Edukacja

Praca szuka nauczyciela
3 lipca 2019
We wrześniu w warszawskich placówkach oświatowych może zabraknąć ponad 3 tys. nauczycieli. Przede wszystkim brakuje wykładowców języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego oraz praktycznej nauki zawodu. Białołęka najbardziej potrzebuje nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (tzw. wspierających do uczniów z orzeczeniem). Dzielnica ma ok. 200 wakatów na nauczycieli ww. specjalności.

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli

Warszawa oferuje bezpłatne szkolenia, warsztaty dla nauczycieli finansowane z budżetu miasta. W tym roku na ich doskonalenie zawodowe przeznaczone będzie 16 mln złotych. Dla zainteresowanych absolwentów Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – oferuje szkolenia wspomagające start w zawodzie nauczyciela i porady prawne. Na stronie WCIES jest również Bank Rezerw Kadrowych: https://edukacja-warszawa. pl/bankrezerwkadrowych/. Można tam znaleźć informacje o miejscach pracy i zapotrzebowaniu na nauczycieli w poszczególnych placówkach. Natomiast Akademia Młodego Nauczyciela to bezpłatne wspomaganie nowo zatrudnionych nauczycieli poprzez szkolenia, konsultacje, wymianę doświadczeń. Dodatkowo WCIES prowadzi darmowe szkolenia dla nauczycieli w czasie ich całej kariery zawodowej. Warszawa organizuje również bezpłatne kursy wspomagające warsztat metodyczny dla pracowników uczelni zamierzających podjąć współpracę ze szkołami.

Warszawskie podwyżki dla nauczycieli

W tym roku wprowadzone zostały podwyżki pensji dla najmłodszych stażem nauczycieli. Objęły one 9,6 tysiąca nauczycieli stażystów i kontraktowych. Stażyści z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzymają dodatkowe 250 zł, a nauczyciele kontraktowi z tymi samymi kwalifikacjami 270 zł. Wyższą pensję otrzymali także nauczyciele mianowani, którzy mają najniższą płacę zasadniczą. Dodatkowo, przy niewystarczającej ministerialnej subwencji, Warszawa zapewnia od września 2018 roku podwyżki wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół. Warszawscy nauczyciele mają też najwyższe dodatki motywacyjne.

Najciekawsze artykuły
Zabiegamy o teren na szkołę i park na Zielonej Białołęce
Inwestycje w 2020 roku
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Żłobki - nowy portal rekrutacji
Co nowego w Białołęckim Ośrodku Kultury?