Edukacja

Inwestycje oświatowe
20 grudnia 2017
W październiku br. Zarząd Dzielnicy Białołęka odstąpił od umów zawartych ze spółką DORBUD S.A. Był to skutek braku postępów prac i kolejnych zajęć komorniczych napływających do Urzędu, w związku z problemami finansowymi Spółki. Od tego czasu pod jęliśmy działania, by budynki przejęte od DORBUD-u zabezpieczyć przed zimą. Następnie wybrano firmy do przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji, by określić zakres prac dla nowych wykonawców.

Przedszkole przy ul. Głębockiej

Zakończyła się inwentaryzacja i jeszcze w listopadzie został wybrany nowy wykonawca. Jest nim spółka MES z Warszawy, która jako podwykonawca DORBUD-u realizowała część prac. Jej zadaniem będzie dokończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 28 grudnia.

Przedszkole przy ul. Ceramicznej

Wstępna inwentaryzacja potwierdziła, że budynku nie uda się oddać w 2017 roku. Dzieciom, które w rekrutacji otrzymały wskazanie do tego przedszkola, Dzielnica, na czas dokończenia inwestycji, przygotowała miejsca w przedszkolach tymczasowych. Zostały one wyznaczone najbliżej placówki docelowej. Najwięcej rodzi ców zdecydowało się wybrać przedszkole organizowane w Szkole Podstawowej nr 365 przy ul. Płużnickiej. W czasie wakacji powstał tam nowy plac zabaw, a sam budynek został przystosowany do potrzeb mniejszych dzieci. Część dzieci będzie uczęszczała do przedszkola przygotowywanego w filii Szkoły Podstawowej nr 154 przy ul. Aluzyjnej 22 i do przedszkola przy ul. Dionizosa 12. Ten ostatni obiekt został wynajęty przez dzielnicę i będzie organizacyjnie związany z Przedszkolem nr 192 przy ul. Liczydło 3a. Pozostali rodzice zadeklarowali, że po czekają na otwarcie placówki przy ul. Ceramicznej, bądź zrezygnowali z miejsca w niej. Dzieci rozpoczną zajęcia w tymczasowych placówkach jeszcze przed świętami. Opiekę nad nimi będą sprawowały wychowawczynie zatrudnione w docelowym przedszkolu. Wszystko po to, aby dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły późniejszą zmianę. Jeśli chodzi o budowę placówki, planujemy wybrać wykonawcę prac na przełomie roku.

Przedszkole przy ul. Myśliborskiej

Trwa jeszcze inwentaryzacja prac, na podstawie której zostanie przygotowany i ogłoszony przetarg na wykonawcę prac. Rodzicom dzieci, które dostały się do przedszkola przy ul. Myśliborskiej zaproponowano miejsca w placówce tymczasowej przy ul. Dionizosa 12. Blisko 100 osób zadeklarowało chęć skorzystania z tej propozycji. Po oddaniu do użytku budynku przy ul. Myśliborskiej, rodzice będą mogli zdecydować, czy pozostawią dzieci w przedszkolu przy ul. Dionizosa, czy przeniosą je do nowej placówki.

Szkoły podstawowe przy ul. Myśliborskiej i Warzelniczej

Trwa inwentaryzacja prac obu inwestycji, po której ogłoszone zostaną przetargi na wybór nowych wykonawców, którzy dokończą budowy. W zależności od terminów realizacji, wskazanych przez nowych wykonawców, urząd dzielnicy będzie podejmować decyzje o uruchomieniu tymczasowych obiektów na potrzeby placówek szkolnych, by nie dopuścić do nauki na trzy zmiany.

Rozliczenie podwykonawców

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji znany będzie zakres robót zakończonych i tych do dokończenia. Pozwoli to na staranną weryfikację roszczeń złożonych przez podwykonawców i zapłatę kwot nieuregulowanych przez DORBUD S.A. w ramach odpowiedzialności solidarnej.

Na stronie internetowej www.bialoleka. waw.pl na bieżąco będziemy informować o kolejnych postępach prac.

Najciekawsze artykuły
Żeby Żerań Żwawo Żył
Budżet partycypacyjny od(nowa)
Wielkie utwardzanie dróg na Białołęce
Dom dziennego pobytu – studium wykonalności
Oratorium jakubowe po raz trzeci